Franse immigratie

Franse immigratie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In 1608 stichtte de ontdekkingsreiziger, Samuel de Champlain, de eerste permanente Franse kolonie in Quebec. Hij verkende ook het gebied dat nu in het noorden van de staat New York ligt.

Pas zestig jaar later begonnen de Fransen zich naar het zuiden uit te breiden. In 1673 verkenden Jacques Marquette en Luis Joliet het centrale deel van de rivier de Mississippi. Ze werden gevolgd door Robert Cavalier de LaSalle die de Mississippi af voer naar de Golf van Mexico en het hele grondgebied voor Frankrijk opeiste. Hij noemde het gebied Louisiana ter ere van koning Lodewijk XIV.

De Fransen vestigden nederzettingen in wat het Nieuw-Frankrijk noemde in Detroit, St. Louis, Memphis, Natchez en Mobile. De grootste kolonies bevonden zich in de lagere Mississippi-vallei, waar de vruchtbare grond en het warme klimaat de kolonisten in staat stelden succesvolle boerderijen en plantages te vestigen. New Orleans, gesticht in 1718, werd een drukke zeehaven en handelscentrum.

De Franse immigratie naar Louisiana was beperkt tot rooms-katholieken en dus vestigden Franse protestanten (hugenoten) die in Amerika wilden leven zich meestal in Engelse koloniën. Als resultaat van het werk van Franse missionarissen en priesters kreeg de katholieke kerk een goede positie in de Mississippi-vallei.

Tegen het midden van de 18e eeuw was de bevolking van Nieuw-Frankrijk 80.000. Dit was verspreid over een groot gebied, terwijl de Engelse bevolking van 1.500.000 was geconcentreerd in dertien kolonies langs de Atlantische kust.

In 1754 brak er oorlog uit tussen de Franse en Engelse kolonisten. Generaal Edward Braddock werd naar Amerika gestuurd om het bevel over de Engelse strijdkrachten te voeren. In zijn eerste campagne leidde hij een leger van Engelse stamgasten en koloniale milities tegen het door de Fransen gecontroleerde Fort Duquesne (Pittsburgh). Ze werden echter verslagen door een combinatie van Franse en Indiaanse troepen.

Toen William Pitt in 1757 premier werd, stuurde hij versterkingen naar Amerika. Hierdoor konden de Engelsen Fort Duquesne en Fort Niagara veroveren. Het jaar daarop benoemde hij generaal James Wolfe als bevelhebber van de Engelse strijdkrachten en in 1759 versloeg hij de Fransen onder leiding van Louis Joseph Montcalm in Quebec.

Onder de voorwaarden van het Verdrag van Parijs (1763), kreeg Spanje St. Louis, New Orleans en het Louisiana-territorium ten westen van de Mississippi. In 1803 keerde het terug naar Frankrijk en drie jaar later werd het verkocht aan de Verenigde Staten.

In de 19e eeuw hervatten de Fransen de emigratie naar Amerika. Velen waren politieke vluchtelingen op de vlucht voor de mislukte revolutie van 1848. In 1851 arriveerden meer dan 20.000 Franse immigranten in de Verenigde Staten en de Franse krant, Le Republikein, begon te worden gepubliceerd in New York. Er werden ook Franstalige kranten gepubliceerd in Philadelphia en Charleston.

Het verlies van Elzas-Lotharingen tijdens de Frans-Pruisische oorlog leidde ook tot een toename van de Franse immigratie. De meeste voorkeur voor het stadsleven en vestigde zich in New York, Chicago en New Orleans. Er werden echter enkele Franse nederzettingen gesticht tijdens het Midden-Westen.

Bij het uitbreken van de burgeroorlog wilde de Franse gemeenschap graag haar steun aan de Unie betuigen. De Lafayette Guards, een volledig Frans bedrijf, werd geleid door kolonel Regis de Trobriand. De 55th New York Volunteers bestond ook voornamelijk uit Fransen.

Na de burgeroorlog was er een grote toename van het aantal Frans-Canadezen dat de Verenigde Staten binnenkwam. Tegen 1900 waren er meer dan 134.000 Frans-Canadezen in Massachusetts (16 procent van de buitenlandse bevolking van de staat). Andere plaatsen waar Frans-Canadezen zich vestigden waren Rhode Island, Maine en Vermont.

Van 1820 tot 1900 emigreerden meer dan 353.000 mensen uit Frankrijk naar Amerika. De volkstelling van 1930 onthulde dat er 135.592 mensen in de Verenigde Staten woonden die in Frankrijk waren geboren.

Uit een in 1978 uitgevoerd onderzoek bleek dat sinds 1820 meer dan 751.000 mensen vanuit Frankrijk naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd. Dit bedroeg 1,5 procent van de totale buitenlandse immigratie in deze periode.

De rivier die we naar Saint Louis noemden, die ontspringt aan de onderkant van het meer van de Illinois, leek me de mooiste en het meest geschikt om er zich te vestigen. De plaats waar we het meer binnengingen, is een haven, erg handig om schepen op te vangen en te beschermen tegen de wind. De rivier is breed en diep, rijk aan meervallen en steuren. Er is daar volop wild; ossen, koeien, herten, hinden en kalkoenen worden daar in grotere aantallen gevonden dan elders.

Een kolonist zou geen tien jaar besteden aan het kappen en verbranden van bomen; op de dag van zijn aankomst kon hij zijn ploeg in de grond steken. Nadat hij allerlei soorten graan had gezaaid, kon hij zich in het bijzonder wijden aan het planten van wijnstokken en het enten van fruitbomen; het aankleden van ossenhuiden, waarmee schoenen worden gemaakt; en met de wol van deze ossen kon hij stof maken, veel fijner dan het meeste dat we uit Frankrijk halen. Zo zou hij gemakkelijk in het land zijn voedsel en kleding vinden, en aan niets zou het ontbreken behalve aan zout.

We hebben niets gezien zoals deze rivier die we binnengaan, wat betreft zijn vruchtbaarheid van de bodem, zijn prairies en bossen; zijn runderen, elanden, herten, wilde katten, zwanen, eenden, parkieten en zelfs bevers. Er zijn veel kleine meren en rivieren. we vonden er een dorp genaamd Kaskasia, bestaande uit 74 hutten. ze ontvingen ons heel goed en dwongen me te beloven dat ik terug zou komen om hen instructies te geven. Een van de leiders van deze natie begeleidde ons met zijn jonge mannen naar het meer van Illinois.


Frans immigratiebeleid: geschiedenis herhaald?

De Franse kiezers gaan op 22 april naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Immigratie en nationale identiteit zijn naar voren gekomen als sleutelthema's in het debat tussen de vier belangrijkste kandidaten: Nicolas Sarkozy van de conservatieve UMP, S'233golene Royal van de Socialistische Partij (PS), centristische kandidaat Fran''231 ois Bayrou en Jean-Marie Le Pen, de koploper van het extreemrechtse Front National. Een samenvatting van het immigratiedebat in Frankrijk is te vinden in de analyse van deze week op de FPA-homepage. In dat artikel betoog ik dat sinds de komst van het Front National op het politieke toneel, het een aanzienlijke rol heeft gespeeld bij het vormgeven van het immigratiebeleid van het land, aangezien zowel conservatieve als socialistische regeringen ernaar streefden deze extreemrechtse macht op afstand te houden .

We zullen de komende dagen in een reeks blogs de evolutie van het Franse immigratiebeleid en het debat over de kandidaat onderzoeken. Het eerste deel van onze serie gaat in op het immigratiebeleid in de jaren tachtig en negentig.

Betwiste beleid: het immigratiebeleid van Frankrijk in de jaren tachtig

De verkiezing van Francois Mitterand tot de eerste socialistische president van de vijfde republiek gaf het immigratiebeleid in Frankrijk een menselijker gezicht, nadat in 1974 de legale immigratie was stopgezet en in 1980 een beperkende maatregel werd ingevoerd om illegale migratie terug te dringen (via de zogenaamde Bonnet-wetten). ). In de eerste euforische dagen van de socialistische overwinning benadrukte de regering de noodzaak om een ​​einde te maken aan de onzekerheden waarmee migranten worden geconfronteerd met betrekking tot hun wettelijke status en om de situatie te verbeteren die is geërfd door twintig jaar conservatief bewind. Zo werd de uitzetting van alle in Frankrijk geboren buitenlanders opgeschort, werd de regularisatie met terugwerkende kracht van illegale migranten die het land waren binnengekomen vóór 1 januari 1981 ingevoerd en kregen immigranten het recht om belangenorganisaties op te richten. Dit laatste blijft cruciaal voor het immigratiedebat van vandaag, aangezien machtige burgerrechtengroepen zoals SOS Racisme en MRAP voortgekomen uit deze verschuiving in het juridische kader. Tussen 1981 en 1986 zag Frankrijk een ongekende toename van de wetgeving inzake immigratiegerelateerde zaken: in die tijd werden 16 wetten, 79 decreten en 220 circulaires uitgevaardigd. legale immigranten.

Toen het Front National begin jaren tachtig doordrong bij lokale verkiezingen en belangrijke burgemeestersverkiezingen won, begonnen de socialisten al snel terug te keren naar de traditionele, restrictieve lijn. Geconfronteerd met stijgende werkloosheid, gedeeltelijk gekoppeld aan de aanwezigheid van migranten door de media, begonnen de socialisten hun beleid te veranderen in een laatste poging om geloofwaardigheid te winnen bij de Franse kiezers over deze kwestie. Wat volgde was een herinvoering van een eerdere repatriëringsregeling die migranten een financiële compensatie gaf als ze terugkeerden naar hun thuisland en een aanscherping van de reeds bestaande wetgeving waarbij immigranten hun arbeidsstatus moesten bewijzen voordat ze een verblijfsvergunning kregen. In de jaren voorafgaand aan 1986 werd het regeringsbeleid zo bezaaid met tegenstrijdige elementen, allemaal gelegitimeerd door verwijzing naar de Franse républicanisme, dat zowel de FN als de allochtone organisaties een enorme toename van leden en activisme zagen. Volgens talrijke analisten bleek de poging van de socialisten om alle partijen enigszins tevreden te houden het grootste struikelblok bij de verkiezingen van 1986.

Na de conservatieve overwinning bij de parlementsverkiezingen van 1986 werd Jacques Chirac premier onder Mitterand. Zijn regering stond voor de moeilijke taak om het electoraat terug te winnen dat was beïnvloed door de FN en het een zetel in het parlement te geven. De Pasqua-wetten van 1986 vergemakkelijkten de uitzetting van immigranten en gaven lokale prefecten en burgemeesters inspraak over wie teruggestuurd moest worden, waardoor het debat werd gelokaliseerd. Als gevolg hiervan verdubbelden de Franse deportatiecijfers slechts drie maanden na de introductie van deze nieuwe wetgeving, vergezeld van straatprotesten van anti-immigrantengroepen. In een poging een debat over het Franse staatsburgerschap af te leiden van de populistische argumenten van de FN, stelden de conservatieven voor om de automatische toekenning van het Franse staatsburgerschap te wijzigen. Dit plan mislukte en gaf Jean-Marie Le Pen een nog groter forum voor zijn ideeën. De terugkeer van een socialistische premier onder Michel Rocard en later Edith Cresson betekende een geleidelijke omkering van de Pasqua-wetten.

De zogenaamde 'hoofddoekaffaire' aan het eind van de jaren '80, waarbij drie moslimstudenten de lessen niet mochten volgen omdat ze weigerden hun sjaal af te doen op school, leidde tot verontwaardiging in de publieke opinie over de scheiding van kerk en staat en de mate waarin migranten de Franse tradities moesten naleven. Dit verhitte debat toonde de kloof aan die nog bestond tussen de daadwerkelijke inclusie van migranten in de samenleving en de tolerantie van hun respectieve religieuze en culturele verschillen. Om deze vragen te beantwoorden, heeft de regering in 1989 de Haut Conseil d'Integration opgericht, een nieuw staatsorgaan om de uitdaging van de coördinatie van lokale integratieprogramma's aan te pakken. Maar zelfs de oprichting van een nieuwe instelling kon de diepgewortelde tegenstellingen binnen de Franse immigratie systeem.

Gebonden aan de 󈨞s

De jaren negentig waren de meest verwarrende tijd in de immigratiewetgeving in Frankrijk: rassenrellen en een nieuw debat over de moslimhoofddoek gaven de FN meer grond voor hun populaire argument dat de nationale identiteit van het land werd uitgehold door buitenlanders. De gewelddadige rellen in Lyon en Parijs waren een vroeg teken van de diepe crisis in de sociale cohesie van het land, die tot op de dag van vandaag onopgelost blijft, als gevolg van de sociale en economische marginalisering en uitsluiting van veel van de tweede en derde generatie immigranten van het land.

In diezelfde periode werden immigrantenorganisaties vocale spelers in het vormgeven van het politieke debat, dat de regering dwong een beleid van regularisatie per geval te lanceren, een beleid dat nu wordt bepleit door de presidentiële hoopvolle S'233golene Koninklijk. De burgerschapswetten gingen van restrictief naar meer liberaal, met de Gigou-wet van 1998 die het automatische recht op Frans staatsburgerschap opnieuw invoerde voor kinderen die in Frankrijk zijn geboren uit buitenlandse ouders. Instellingen werden opgericht om de huisvesting van immigranten en sociale fondsen te beheren, maar waren chronisch ondergefinancierd. Verbannen naar de buitenwijken van grote steden, vervreemd door een systeem dat beweerde diversiteit te respecteren maar grotendeels afhankelijk was van seculiere Franse tradities die via het onderwijs werden doorgegeven, begon de subcultuur van immigranten een steeds grotere rol te spelen.

Halverwege de jaren negentig kwam er een stroom aan wetgeving die het asielrecht inperkte, strengere regels invoerde voor het Franse staatsburgerschap en deportatie vergemakkelijkte. Charles Pasqua was teruggekeerd als centrumrechtse minister van Binnenlandse Zaken en voerde in 1986 een enorm impopulair pakket regels in. De zogenaamde “Pasqua I”-wet maakte de ius soli principe, volgens hetwelk iedereen die op Frans grondgebied is geboren quasi automatisch Frans staatsburger was. Allochtone kinderen moesten nu verklaren dat ze bereid waren te assimileren (NIET integreren!) en afstand te doen van alle 'rechten om anders te zijn'. Pasqua II schafte officieel de resterende grondwettelijke verplichtingen van Frankrijk af om asiel te verlenen, terwijl Pasqua III de automatische verblijfsvergunning introk na 15 jaar op Frans grondgebied, waardoor langdurige illegalen gemakkelijker binnen enkele uren kunnen worden uitgezet. Zijn opvolger gaf lokale prefecten het recht om buitenlanders ter plaatse uit te zetten, iets wat vóór 1996 alleen de minister van Binnenlandse Zaken kon doen. De onzekerheden onder ingezeten migranten namen toe, terwijl de toestroom van buitenlanders naar Frankrijk in wezen op nul werd gezet.

De socialistische premier Lionel Jospin zwoer dat hij een einde zou maken aan de opeenvolgende conservatieve en socialistische regeringen die met de immigratieportfolio speelden (Maxim Silverman), en gaf opdracht tot een uitgebreid onderzoek van al het migratiegerelateerde beleid. Migratiespecialist Patrick Weil kreeg de baan, hoewel zijn advies bijna leidde tot een grote crisis in de socialistische regering. Critici waren van mening dat Jospin zich in de bolws van de RPR en de FN begaf om tot een wijdverbreide consensus te komen. Het rapport van Weil had één hoofddoel: "weggaan van de retoriek van beschuldiging en achterdocht" die het beleidskader in de jaren '70 en '80 had gedomineerd. Hoewel Weil streng bleef tegen illegale migratie, stelde hij een aanpak met de grondoorzaken voor die de ontwikkelingsproblemen in landen van herkomst van migranten, zoals Noord-Afrika, aanpakte. De meeste suggesties van Weil werden aanzienlijk afgezwakt om ze verteerbaar te maken voor Franse parlementariërs en in deze vorm slaagden ze er niet in om Weils oorspronkelijke doel te bereiken om de acceptatie van immigranten in Frankrijk te vergroten. Te beperkt door de dreiging van de volgende verkiezingen, kwamen de verheven plannen van de regering-Jospin om een ​​alomvattend immigratiebeleid in te voeren een dollar te kort. Afgezien van toegeven aan publieke druk en het legaliseren van 80.000 'illegale migranten', had deze laatste socialistische regering van de jaren negentig weinig om voor zichzelf te laten zien.

De jaren 80 en 80 zijn goede voorbeelden van de lappendeken van beleid dat door de jaren heen door verschillende regeringen is gevoerd. Met beleid dat radicaal veranderde, soms binnen een paar maanden, kwam een ​​groot deel van de Franse immigrantenbevolking in een situatie van onzekerheid terecht. In deze twee jaar is er weinig gedaan om te helpen bij de actieve integratie van migranten, die voor het grootste deel waren verbannen naar sociale woonwijken buiten de grote Franse steden. De vorming van het soort getto's dat tijdens de gewelddadige uitbraken in de herfst en winter van 2005/2006 werd afgekeurd, vindt zijn oorsprong in het mislukte en steeds veranderende beleid van de jaren '70, '80 en '90.

Het tweede deel van onze serie zal de ontwikkelingen tussen het einde van de jaren negentig en vandaag onderzoeken om de suggesties van de presidentskandidaten voor de stemming volgende week te helpen begrijpen en in een context te plaatsen.


Vervolging en ballingschap

Slag bij Ivry, 1590

Er volgden burgeroorlogen. Op 4 maart 1590 leidde prins Hendrik van Navarra de Hugenoten tegen de Katholieke Liga in de Slag bij Ivry in Normandië, wat resulteerde in een beslissende overwinning. Toen, op 13 april 1598, vaardigde hij als de pas gekroonde Hendrik IV het Edict van Nantes uit, dat de Hugenoten tolerantie en vrijheid verleende om op hun eigen manier te aanbidden.

Er was in ieder geval een tijdlang meer vrijheid voor de Hugenoten. Ongeveer honderd jaar later, op 18 oktober 1685, herriep Lodewijk XIV echter het Edict van Nantes. Het beoefenen van de 'ketterse' religie was verboden. Hugenoten werden bevolen hun geloof af te zweren en zich bij de katholieke kerk aan te sluiten. Op straffe van de dood werd hen de uitreis uit Frankrijk ontzegd. En Lodewijk XIV huurde 300.000 troepen in om de ketters op te sporen en hun eigendommen in beslag te nemen. Door deze herroeping verloor Frankrijk een half miljoen van zijn beste burgers. Pas op 28 november 1787, nadat de Verenigde Staten van Amerika onafhankelijk waren geworden van Engeland, overtuigde de markies de Lafayette, die onder de indruk was van het feit dat zoveel Amerikaanse leiders van Hugenoten-afkomst waren, Lodewijk XVI en de Franse Raad om een ​​edict van tolerantie goed te keuren dat de godsdienstvrijheid voor iedereen in Frankrijk garandeert.

Gedurende de hele periode van het begin van de zestiende eeuw tot 1787 verlieten duizenden Hugenoten hun huizen in Frankrijk voor andere landen vanwege terugkerende golven van vervolging. Zoals Esther Forbes schreef in Paul Revere en de wereld waarin hij leefde (Boston: Houghton Mifflin Company, 1942):

Frankrijk had haar eigen aderen geopend en haar beste bloed vergoten toen ze zich ontdaan van haar Hugenoten, en overal, in elk land dat hen zou ontvangen, werkte deze verbazingwekkende soort als een gist.


Tijdlijn

Deze bronnen bieden een tijdlijn voor de Franse immigratie van 1945 tot 1974 en omvatten sociaal-economische en politieke factoren die het proces beïnvloedden. Ze beschrijven hoe de Franse regering de immigratie-economie nauwlettend in de gaten hield om hun beleid te informeren.

 • Assouline, David en Lallaoui, Mehdi. Un siècle d'immigrations en France (de 1945 a nos jours) Du chantier a la Citoyennete? Parijs: Au Nom de la courte Memoire (oktober 1997)

Deze bron legt speciale nadruk op de evolutie van de burgerrechten van immigranten in de tijd. De auteurs bespreken het belang van het Franse beleid om de families van de gastarbeiders toe te staan ​​zich bij hen aan te sluiten als permanente bewoners in Frankrijk, naast andere beleidsontwikkelingen die immigranten hielpen te integreren in de Franse gemeenschap.

 • Tapinos, Georges. “L’immigration etrangere en France de 1945 a 1973.” Cahier de L'8217I.N.E.D., Volume 30 Numero 2 (1975) pp 315-317

Het artikel van de auteur in de I.N.E.D. (National Institute for Demographic Studies) tijdschrift verdeelt de tijdsperiode in drie afzonderlijke fasen van immigratie, zoals bevestigd door economische en demografische cijfers.


De vlag van Frankrijk is een van de zes vlaggen die over Texas hebben gevlogen, maar het enige dat veel mensen weten over de Franse aanwezigheid in Texas is de noodlottige ontdekkingsreiziger Cavelier de La Salle, de legendarische piraat Jean Laffite of Cajun-muziek en eten. Toch hebben de Fransen blijvende bijdragen geleverd aan de geschiedenis en cultuur van Texas die het verdienen om algemeen bekend en gewaardeerd te worden. In dit boek presenteren Francçois Lagarde en dertien andere experts originele artikelen die de Franse aanwezigheid en invloed op de geschiedenis, kunst, onderwijs, religie en het bedrijfsleven in Texas vanaf de komst van La Salle in 1685 tot 2002 onderzoeken.

Elk artikel behandelt een belangrijke figuur of gebeurtenis in het Frankrijk-Texas verhaal. De historische artikelen onderzoeken de vroege Franse kolonisten en ontdekkingsreizigers, de Franse piraten en kapers, de bonapartisten van Champ-d'Asile, de Fransen van de Alamo, Dubois de Saligny en de Franse erkenning van de Republiek Texas, de negentiende-eeuwse utopisten van Icaria en Reunion, en de Franse katholieke missies. Andere artikelen gaan over de Franse immigratie in Texas, waaronder de oprichting van Castroville, Cajuns in Texas, en de Franse economische aanwezigheid in Texas vandaag (de eerste dergelijke studie ooit gepubliceerd). De overige artikelen gaan over schilders Thééodore en Marie Gentilz, beeldhouwer Raoul Josset, Franse architectuur in Texas, Franse reizigers van Théodore Pavie tot Simone de Beauvoir die over Texas hebben geschreven, en het Franse erfgoed in het onderwijs in Texas. Meer dan zeventig illustraties in kleur en zwart-wit vullen de tekst aan.

François Lagarde is universitair hoofddocent Frans aan de Universiteit van Texas in Austin.


300 jaar Franse cultuur in Alabama

Steve Murray: Mobiel is ouder dan New Orleans! Een militair fort en een dorp met de bijnaam "La Mobile" werden in 1702 gesticht door twee Frans-Canadese broers, Pierre Le Moyne d'Iberville en Jean-Baptiste Le Moyne. De kolonie was de eerste permanente Europese nederzetting aan de Golf van Mexico en bleef tot 1720 de hoofdstad van het Franse grondgebied van Louisiana. De eerste Mardi Gras ooit in de Amerikaanse geschiedenis werd georganiseerd in Mobile. Maar in 1763 maakte het Verdrag van Parijs een einde aan de Zevenjarige Oorlog - ook bekend als de Franse en Indische Oorlog in Noord-Amerika - en stond Frankrijk zijn grondgebied ten oosten van de Mississippi af aan Groot-Brittannië. De Fransen verlieten Alabama en trokken zich terug in New Orleans, dat in 1722 de hoofdstad van Frans Louisiana was geworden.

Verkenden de Fransen andere regio's van wat nu Alabama is?

In 1717 reisden Franse ontdekkingsreizigers en kolonisten de Alabama-rivier op vanuit Mobile en vestigden Fort Toulouse in de buurt van een dorp in Native Creek aan de samenvloeiing van twee rivieren in de buurt van de huidige stad Wetumpka, twintig mijl ten noorden van Montgomery, de huidige hoofdstad van de staat. De Fransen claimden het binnenland van wat Alabama zou worden en versloegen Britse en Schotse handelaren die vanuit de oostelijke koloniën over land waren begonnen te komen, en behaalden een beslissende overwinning in een tijd van concurrentie tussen Europese mogendheden om land en hulpbronnen in Noord-Amerika. Fort Toulouse werd een belangrijk commercieel centrum waar de Fransen de in die tijd in Europa veel gevraagde hertenvellen ruilden met de inheemse stammen. Het fort werd verlaten toen de Fransen Alabama verloren aan de Britten, maar Franse handelsgoederen zoals glaskralen, porselein, zilver en vuurwapens maken nu deel uit van de collecties in het Museum of Alabama. De palissade, kazerne en officiersverblijven van het fort zijn getrouw gereconstrueerd en de site is nu een Nationaal Historisch Park.

Welke andere Franse items worden bewaard in de Alabama Archives?

Een klein Frans kanon werd achtergelaten toen de Fransen Fort Toulouse verlieten. Het vond uiteindelijk zijn weg naar Montgomery en maakt sinds 1901 deel uit van onze museumcollectie. Het is een van onze meest gekoesterde artefacten. Onze collecties bevatten ook het fortuin van William Rufus King, een rijke katoenplanter uit Alabama die van 1844 tot 1846 minister [ambassadeur] in Frankrijk was. Terwijl hij in Parijs was, organiseerde hij uitbundige diners voor het hof van koning Louis Philippe en een verbazingwekkende collectie Chinees porselein, zilver, meubels en kunst verzameld. Een ander van onze items is een 45 meter lang stuk behang met scènes uit de Vine and Olive Colony in Marengo County.

Een deel van het behang van de Vine and Olive Colony. © Alabama Department of Archives and History

Kunt u ons meer vertellen over deze kolonisten?

Na de nederlaag van Napoleon emigreerden enkele van zijn officieren naar de Verenigde Staten om te ontsnappen aan de Bourbon-restauratie. In 1817 kregen ze van het Congres land in West-Alabama en begonnen ze druiven en olijven te verbouwen. Maar Alabama heeft niet het juiste klimaat of de juiste grond om een ​​van deze gewassen te verbouwen! Sommige kolonisten bleven in Philadelphia, maar zo'n 150 kwamen naar West Alabama. De kolonie was in 1825 ingestort, maar afstammelingen van de Franse kolonisten wonen nog steeds in dit deel van de staat. Een paar steden gesticht door de bonapartisten staan ​​nog steeds overeind, waaronder Aigleville, Marengo en Arcola.

Is de Franse cultuur nog zichtbaar in het huidige Alabama?

De Fransen verlieten de regio in de jaren 1760, maar er was een aanzienlijke inspanning om de Franse koloniale architectuur terug te brengen in Alabama in de 19e en 20e eeuw. Downtown Mobile lijkt nu op de Franse wijk van New Orleans. De straatnamen van de stad zijn ook een eerbetoon aan ons Franse erfgoed, zoals Dauphin Street, Beauregard Street, St. Louis Street, Royal Street en Bienville Square. Dichter bij onze tijd, in 1917, markeerde de Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog een keerpunt in het conflict, maar ook in de geschiedenis van Alabama. De staat verschoof zijn economie van katoenteelt naar zware industrie, hightechsectoren en defensieproductie. Zo'n 20 Franse auto- en luchtvaartbedrijven exploiteren nu vestigingen in Alabama. Onlangs opende Airbus een assemblagefabriek in Mobile, op minder dan een mijl afstand van de plaats van de Franse nederzetting uit 1702.


Alabama's Franse connectie: een symposium over gedeelde geschiedenis
Alabama Department of Archives & History, Montgomery
9-10 juni 2017


Virginie Guiraudon

Een deel van de daling wordt veroorzaakt door de naturalisatie van ongeveer 60.000 buitenlanders per jaar en een deel door sterfte. Toch moet worden benadrukt dat een kwart van de buitenlanders die Frankrijk sinds 1990 zijn binnengekomen, het land sindsdien heeft verlaten (220.000 van de 850.000 inzendingen sinds 1990). Dit hoge vertrekpercentage is deels te wijten aan het zwakke economische klimaat in Frankrijk gedurende een groot deel van deze periode.

Politiek en immigratie

Hoewel deze cijfers niet wijzen op een migratiecrisis in Frankrijk, is de kwestie niettemin sterker gepolitiseerd, en al langere tijd, dan elders in Europa. Kenmerken van het Franse politieke systeem helpen deze politieke aandacht te verklaren. Ten eerste hebben de Franse kieswetten de nadruk op immigratie aangemoedigd. In tegenstelling tot de multipolaire partijstelsels in andere continentale Europese landen, die complexe coalities over meerdere beleidsterreinen aanmoedigen, heeft Frankrijks winnaar-neem-alles-verkiezingssysteem links en rechts ertoe gebracht de partijdige verschillen te overdrijven. Toen macro-economisch en industrieel beleid in Frankrijk niet langer verdeeldheid zaaiden in politieke kwesties, vooral met de beleidsomkeringen van de socialistische partij van François Mitterrand in 1983, grepen politiek links en rechts zich aan op nieuwe maatschappelijke kwesties zoals immigratie. Na opeenvolgende nationale verkiezingscampagnes (wetgevende en presidentiële) waarin elke nieuwe regering zich inspande om eerdere wetgeving ongedaan te maken, heeft Frankrijk nu een record voor wetswijzigingen op het gebied van immigratie. Grote hervormingen werden doorgevoerd in 1980, 1984, 1987, 1989, 1993, 1997 en meest recentelijk in 1998. Het politieke debat breidde zich in de loop van de tijd uit tot de rol van immigratie in kwesties als nationale identiteit, de integratie van migranten, veiligheid en terrorisme. De mobilisatie van zowel pro- als anti-migrantenkrachten heeft het politieke vuur gevoed. Frankrijk is het enige land dat de afgelopen drie decennia getuige is geweest van een grootschalige sociale migrantenbeweging: de migrerende arbeiders? huurstakingen in de jaren 70, de beweging van de 'tweede generatie' in de jaren 80 en de zonder papier (degenen zonder documenten) mobilisatie in de jaren negentig. Tegenmobilisatie door extreemrechts heeft ook het politieke debat over immigratie gevoed. Het heeft leidende reguliere politici aan de rechterkant ertoe aangezet om de immigratiekwestie aan te pakken, om ofwel kiezers van extreemrechts terug te winnen, ofwel om concurrerende partijen stemmen te laten verliezen aan het Front National.

In het begin van de jaren negentig trok de extreemrechtse partij Front National van Jean-Marie Le Pen, hoewel de immigratie in alle categorieën van legale toegangen was gedaald, een aanzienlijk deel van het electoraat aan met haar demagogische eis om moslimimmigranten uit Frankrijk te verdrijven. Politici over het hele politieke spectrum reageerden door te pleiten voor “immigratie zé,” en de rechtse coalitie die in 1993 aan de macht kwam, vertaalden het principe van nul-immigratie in beleid. De 'Pasqua-wet' van 1993, genoemd naar de Franse minister van Binnenlandse Zaken Charles Pasqua, probeerde de resterende juridische stromen op verschillende manieren in te dammen: door buitenlandse afgestudeerden te verbieden werkaanbiedingen van Franse werkgevers te accepteren en hen een stabiele verblijfsstatus te ontzeggen, door de wachttijd voor gezinshereniging te verlengen van één naar twee jaar, en door verblijfsvergunningen te weigeren aan buitenlandse echtgenoten die illegaal in het land waren voordat ze trouwden.

Door deze repressieve maatregelen werden voorheen legale migratiestromen illegaal. Zo zijn er vandaag de dag, ondanks een gedeeltelijke regularisatie van vreemdelingen zonder papieren in 1997, nog steeds veel mensen in Frankrijk die bekend staan ​​als inexpulsables-irrégularisables. Deze groep, waaronder afgewezen asielzoekers uit landen waar het niet veilig is om naar terug te keren, en buitenlandse ouders van Franse kinderen, kunnen niet worden uitgezet, maar komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Ze belichamen de tegenstellingen van liberale democratieën in het licht van migratiedruk, gevangen tussen het respecteren van de mensenrechten en normen die zijn verankerd in het nationale en internationale recht, en een electorale logica die politici ertoe brengt een restrictieve houding ten opzichte van immigratie aan te nemen.

De immigratiewet van 1998

Toen de socialistische premier Lionel Jospin in 1997 aantrad, koos hij de prominente politicoloog Patrick Weil om een ​​rapport te schrijven, L’immigration et la nationalité, dat de basis legde voor een nieuwe immigratiewet die in 1998 werd aangenomen. Weil voerde aan dat de Pasqua-wet van 1993 buitenlandse studenten en jonge professionals ervan weerhield zich in Frankrijk te vestigen. Het beroofde het land daardoor van een bron van menselijk kapitaal en ondermijnde zijn nationale belangen in de wereldwijde concurrentie om de knapste koppen. De beleidsaanbevelingen van Weil waren in feite geïnspireerd op het Amerikaanse model, met name de Amerikaanse visumbepalingen voor hoogopgeleide immigranten. De immigratiewet van 1998 creëerde een speciale status voor wetenschappers en voor wetenschappers. In dat jaar werden verdere maatregelen ingevoerd om de toelatingsvoorwaarden voor bepaalde categorieën hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren te versoepelen. Computerexperts die meer dan 180.000 FF per jaar verdienen, en hooggekwalificeerde uitzendkrachten die meer dan 23.000 FF per maand verdienen, genieten allebei van een vereenvoudigde procedure en kunnen, als ze een vergunning van één jaar krijgen, gezinshereniging aanvragen. Ondanks deze hervormingen lijkt Frankrijk nog steeds achter te lopen op de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in zijn zoektocht naar hoogopgeleide mobiele arbeidskrachten.

Drie jaar na de wet op immigratie en ingezetenschap van 1998 lijken Frankrijks politiek links en rechts het erover eens te zijn om het niet eens te zijn over immigratie, althans op nationaal niveau. De nieuwe consensus bevoorrecht nog steeds de beperkende functie van het immigratiebeleid. En het opkomende EU-regime inzake immigratie en asiel, waarover is onderhandeld door bureaucraten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie, wordt ook gekenmerkt door een algemeen restrictief beleid. Toch, zoals de Oost zee episode heeft laten zien, hebben beleidsinstrumenten zoals visa en sancties voor vervoerders die moeten voorkomen dat 'ongewenste' migranten de Europese grens bereiken, hun komst niet tegengehouden. In plaats daarvan hebben ze het migratieproces zelf gecriminaliseerd en de vraag naar smokkelnetwerken en hun winsten doen toenemen. France and the European Union today are witnessing the same perverse effects that the US experienced along its Mexican border, where new restrictions in some states only redirected flows to others, and raised the price of illegal passage.


France Struggles With Its Immigrants In The Midst Of National Security Concerns

When French President Emmanuel Macron recently visited Calais, he defended his immigration policies. Talking about the 100,000 new asylum claims filed in France last year, he made a distinction in his speech between economic migrants and refugees fleeing persecution. His message was balanced yet firm. He asserted that economic migrants should be turned back, while genuine refugees allowed to stay.

French President Emmanuel Macron gives a speech in the northern port of Calais on January 16, 2018 . [+] vowing that France will not allow another migrant camp like the infamous 'Jungle' to spring up in the city. The 40-year-old centrist traveled to the northern French port ahead of a summit with British prime minister on January 18, and at a critical time for his efforts to toughen up France's migration policies. Pic: DENIS CHARLET/AFP/Getty Images

Following terrorist attacks in France two year ago, a sharp debate about immigration broke out. In addition to the National Front that never misses an opportunity to express its anti-immigrant views politically, Eric Zammour, a prominent French figure, ignited considerable controversy on television and radio programs in which he blamed all the troubles of France on French Muslim communities, particularly from North Africa, even though only 2.4 percent of the French population are originally from Maghrebian countries . A recent headline in Causeur, a popular French newspaper, proclaimed: "Immigration: France falls apart." According to journalist Elizabeth Levy, the author of the headline, "the debate over immigration in France is still impossible."

French writer and polemicist Eric Zemmour, the author of the book Le Suicide Français - Ces quarante . [+] années qui ont défait la France (The French suicide - the 40 years that defeated France) Pic: EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

When President Macron put forward a new immigration proposal last September he announced he wanted "a complete overhaul" of his country's policy. In a sense he was engaged in a high tightrope walking act since Macron was accused of being too lax by the right and too strict by the left. The proposed law was definitely firmer on immigration than past French legislation and resembled the new German model.

The problems regarding immigration are not the same in France as they are in the United States. While French immigration policy certainly parallels American policy on concerns about national security, it diverges from U.S. immigration when it comes to integration policy . When it comes to the former, that is to say to national security, President Trump’s anti-immigrant stance is popular in some groups in France. Even if not everyone in France supports Trump's approach, the terrorist attacks there and more generally in Europe have made it impossible to dissociate immigration from national security, especially since the large waves of refugees, such as those in Calais, have created an apprehension of an invasion of the country by foreigners.

But the more complicated problem in France is in the realm of who feels a sense of belonging to the country. In 1993, the Pasqua law questioned why descendants of immigrants are barred from obtaining citizenship. Even today it is still a challenge for many descendants of immigrants to consider themselves “French.” Even well respected athletes descended from immigrant parents regularly have to prove their dedication to the blue, white and red flag. French celebrities growing up in immigrant ghettos, such as comedians Jamel Debouzze and Omar Sy, share this same problem despite their successes.

The marginalization of minorities in France is worse than elsewhere. Immigrant communities in France often live on their own in ghettos where violence, drugs and the unemployment rates are high. Public authorities often refuse to intervene, leaving these communities without police or medical assistance and feeling completely neglected by the state.

Zemmour's comments linking the problems of immigration to North African immigrants reflect a popular perception that exists for several reasons.

Muslims offer Eid al-Fitr prayers outside the Grande Mosquee de Paris (Great Mosque of Paris) in . [+] Paris on June 25, 2017. Pic: ZAKARIA ABDELKAFI/AFP/Getty Images

First of all, France's colonial ties with the Maghreb countries inevitably created a common history. French identity is linked to this colonial past. There is a deep fear of a turnaround where France itself will be transformed into a colony by a foreign cultural invasion. France also fervently defends the concept of secularism which collides with the allegiance of these immigrants to Islam. For example, offering an alternative to pork in school lunches has grown into a huge debate.

Integrating the Maghrebian community has been difficult. The first immigrants from this community came to help rebuild France following the Second World War. Yet they were not integrated, nor have their descendants integrated and instead, those descendants now live in ghettos where their living conditions are badly deteriorating and where they feel marginalized. It does not help that nearly half of those who left Europe for Syria to fight in "the jihad" there were from France. Nor does it help that there is a large number of people in these minority communities with “fiche S” status - that is to say, they are under police scrutiny, even if they are not under arrest. Add the fact that French authorities dismantled several Islamist terrorist cells linked to this community and you have the toxic mix that plagues France today.

As Elizabeth Levy says, the issue of immigration needs to be separated from the concept of national identity. A more North American approach that rationalizes immigration by metrics employing more objective criteria could gradually reduce tensions. In a sense this is what Macron's policy is trying to achieve with his "Talent Passport" initiative which could result in a better quality of immigrants from North Africa. Initiatives such as the INSEE reports tabulating better statistics about immigration will help to get a better picture of integration in France.

There is a need to leave behind the 20th century notion of a national identity based on one ethnic origin to a more modern conception based on diversity and inclusiveness. A narrow French nationalism needs to be replaced by a broader French patriotism. Until that happens, the problems of immigration will continue to plague France.


The class struggle

The next chapter begins after World War I. With economic growth strong, France needed labour. The question was entrusted to a consortium of entrepreneurs, the Société générale d’Immigration. Poland, newly independent in 1918, was a preferred source. For company owners, one of the key advantage of foreign workers was that they weren’t unionised. To protect them from any “contamination”, firms arranged with the Polish Catholic Church to provide priests for the workers. Their task, among others, was to prevent the new arrivals from joining unions.

The pattern was repeated for other European populations: Spanish, Italian or Portuguese churches were established where immigrant populations lived. The same process took place for Muslim populations, who were provided imams from their home countries. This is why organisations within the French Muslim Council (CFCM) are related to particular nations – Algeria, Morocco, Turkey, and so on.

The Great Mosque of Paris is associated with Algeria. Jean-Pierre Dalbéra/Flickr

To counteract companies’ efforts to control immigrants through their religion and ethnicity, unions organised evening French classes and assisted with citizenship. In this way, unions appear to serve as the melting pot of immigrant labour within the working class until the 1970s.

A new era began in 1974 when France closed its borders, significantly altering migration dynamics. Immigration for the purpose of work decreased while more migrants sought to bring their families. This definitive settling (and the subsequent arrival of “second generation” immigrants) occurs within a context of de-industrialisation and the decline of unions.

Under the new French immigration policy, helping immigrants preserve their cultural and religious identities served a key objective: it encouraged the return home. The state provided support to Algerian, Tunisian and Moroccan benevolent societies that served as social spaces, provided Arabic classes and provide religious services. Teachers and imams were effectively agents of immigrants’ states of origin.

The term “assimilation” is then replaced by that of “integration”. But the policy remained paradoxical, combining access to greater rights with structures that eased the immigrants’ return to home countries.


What's The History Of French Canadian Immigration Into Vermont?

There was a time when it was totally normal to hear French spoken in some of Vermont’s smallest towns and biggest cities.

This month on Brave Little State, VPR’s people-powered journalism podcast, we delve into the history of French Canadian immigration in Vermont. Every month our show takes on questions about Vermont that have been submitted and voted on by you, our audience. This month we’re considering Anglicized names, and the discrimination that some French Canadians faced in the Green Mountain State.

“I think it’s more of an underground awareness,” says Francis Tenney of Northfield, one of our winning question-askers. “The locals seem to know about French Canadian [history], but the general public doesn’t seem to know.”

Our exploration starts in the town of Derby, on the Vermont-Canada border. One of its villages, called Beebe Plain, features a main road that runs east-west, right on top of the international border.

Bertha Patenaude, who grew up in Beebe Plain in the 1950s, says the road’s name is a portmanteau — a hybrid of two words.

“Canada and U.S.A. — so they called it Canusa [Avenue],” she says. “American customs is like right here, and Canadian right here, and right here was Canusa Avenue.”

Bertha says that when she was a kid, crossing the street — and the border — used to be a regular thing.

“My mother would send us to the store, which was in Canada,” she recalled recently. “We'd cross the road, which would be in Canada, go to the store, come back, report on the American customs, go back on the Canadian side [to] walk home because there was a sidewalk, and cross when we get home.”

Bertha’s friend Simone Fortin went to Catholic school north of the border for first and second grades.

“When we left the convent, we'd come up the hill to come into Derby Line and go to the post office. They'd give us the mail and we'd go back to the house,” Simone says.

Simone’s parents were Canadian, and so was Bertha’s mom, but both women were born in Vermont. And their families were part of a French Canadian community here that ran deep.

“We grew up, you see, and we knew so many people on both sides,” Simone says. “So it was all just like one big family.”

Abboneer op Brave Little State:

Today, the women can switch from English to French as easily as they used to cross the border. When asked to introduce herself, Simone opts to do it in her native language.

Mon nom c'est Simone Fortin. Je reste à Holland à peu près à 1 mile de les lignes di Canada. On a toujours bien arrangé avec nos voisins, n'a plusieurs sont Canadiens. And I just love being in Vermont … I said, my name is Simone Fortin, and I was born and I always lived in Vermont. Our parents were from Canada but they moved to Holland, Vermont. And we all love it.”

Vermont’s border towns weren’t the only communities that drew French Canadian families into the state. The mother-in-law of another of our question-askers, Marcia White, grew up in central Vermont.

Marcia lives in Gardner, Massachusetts, and she asked us this:

“What is the background of the name changes, the Anglicization of the French Canadian names?”

Marcia is a retired administrative assistant. But her true passion — she calls it an obsession — is genealogy. She was a founding member of a genealogy society in Gardner in 1993.

Marcia has followed her own family line back to England, Scotland and France. One day she got tired of researching her own family, and began looking up the names of her husband’s relatives.

Marcia’s mother-in-law was born in Waterbury. Her name was Ruth Tatro. The Tatro family knew it had some French Canadian roots, but Marcia was the one to figure out the original spelling of the name: Tetreault.

Marcia traced two other branches of the family back to Canada as well. One was Kirby, originally Corbeil, and another was Demas, originally Demers. She figures her husband’s forbears changed their names for ease of pronunciation. But she wants to know more about how and why this Anglicization happened.

According to Susan Ouellette, who teaches American history at Saint Michael’s College in Colchester, there are many reasons why people’s names got changed, “and it wasn't always on purpose.”

Susan will be our historical guide through this episode.

“The French Canadian history of Vermont is very rich and textured,” she says, “and I don't think that people give it the kind of attention that it deserves.”

We’ll hear lots more from Susan. But first, we meet a few Vermonters who are actively tracking their French-Canadian ancestry, just like our question-asker, Marcia.

They’re members of the Vermont French-Canadian Genealogy Society in Colchester, where they met on a recent Saturday.

The group owns volumes of records, allowing members to trace their heritage back hundreds of years. But they often run into an early hurdle.

“We find when we're tracing our families the last names are changed so often you have to discover what the real name is,” says Marge Allard.

Marge’s fellow society member, Sue Valley, speaks fluent French and does a lot of translating for the society. And she has a method for finding the roots of Anglicized names.

“If I sit with someone who speaks French like I do, we’ll just throw their name back and forth and back and forth and we’ll say, ‘Well, OK, what happens with this vowel?’ You know, the vowel sound in French compared to the vowel sound in English. And eventually it comes up.”

Sue cites a recent example, when she traced the modern-day surname Watso back to Watzeau.

Often, it’s not just a change in spelling. Many French names were directly translated into English. Sue lists off a few: “Mr. Little would have been Mr. Petit. Le Grand, the tall one. Seymour is really not Seymour it's Cinq Mars, the 5th of March.”

In some cases, translating or altering a name may have been intentional. That was likely the case for one of the society’s founders, John Fisher. His father’s name was Poissant. (The French word for fish is poisson.)

One possible factor for John’s father? He was running a business: the NBC Bakery in Burlington.

“I don't know that people necessarily felt the need to translate their names unless they had ambitions of middle class status,” says Susan Ouellette, the history professor at Saint Mike’s. “But a lot of this I think happened organically.”

Susan says while some people hand-picked their new names, others didn’t really have a choice in the matter. It was done for them, through the Federal Census, which really ramped up in 1850.

“Census-takers were hired to go out and canvass neighborhoods and write down the information about the various populations of people that they were counting,” Susan says.

And the average Census-taker didn’t speak French.

“And he would ask, you know, who lived here, and he'd write down what he heard. Which meant that often French names got not directly translated, but instead there would be a kind of corrupted transference of what the name was.”

So, for example: Say a guy’s name is Jean Baptiste Viens dit Lumiere. When the Census-taker heard that, he’d write down John Lumen.

And that, Mesdames et Messieurs, is Anglicization.

“So some of this is accidental. Some of it is a product of linguistic misunderstandings and illiteracy,” Susan says, “And some of it was deliberate — but not so much as you would think.”

It makes sense that there are lots of reasons French Canadian names got changed — because there have been many chapters of French Canadian immigration into Vermont.

“It's not one stream,” says Susan Ouellette, our history guide. Susan says French Canadians have been in this region since before the American Revolution, and have migrated in waves of different sizes over the centuries. She says the biggest wave was probably during industrialization, in the heart of the 1800s.

“I think most people who think about this, that's the wave that gets recognized,” Susan says.

By 1860, more than 16,000 French Canadians were living in Vermont, more than double any other state in New England. Their presence was so pronounced that when the writer Nathaniel Hawthorne visited the Burlington waterfront, he wrote in his travelogue that if he didn’t know for sure that Vermont was indeed in America, he’d think he was in Canada.

“Because there were so many French people and Canadian money, and everyone around him [was] speaking French,” Susan says.

Burlington, Winooski and Manchester had the jobs that drew people here. There was work in and around the mills and factories that were cranking at the time.

“And so, that's not lost on French Canadians, and they're not far away,” says Susan, noting that it was most common for young girls to take jobs in the mills. Mill owners actually preferred immigrants to the so-called “Yankee girls.”

“Yankee girls saw themselves as deserving more respect and better pay and better treatment than the mill owners actually wanted to give,” Susan says.

So when immigrants begin to show up, including French Canadians, “the factory owners start to see, here is a population of people that they can use to kind of edge out the more annoying Yankee girls who are making demands.”

And once one family member got a job down in Vermont, others would usually follow.

“The function these days doesn't have quite the positive ring to it,” Susan says. “But it's a kind of chain migration.”

In 1995, a woman named Claire Chase recounted how her family congregated in Winooski. She told the Vermont Folklife Center’s Jane Beck:

“My grandfather came down to work in the mill. They had relatives here. My grandfather's brother was here and there were other people from my grandmother's hometown, which was Cap-Santé, very near Quebec City … It was a case where cousins would say, ‘We're here . Come down, there's work here. We have our own church. We have our own school.’”

These islands of French culture were known as “Little Canadas,” where everyone from the grocer to the undertaker was French.

Because of this, Susan says, “you didn't need to learn English unless you had to.”

And indeed, as Claire Chase recalled: “The first six years of my life were lived entirely in French, and I had absolutely no contact with anyone else who were not Franco-Americans.”

Eventually, the main flow of French Canadians shifted from Vermont to other New England states, leaving us with the smallest percent of the region’s population by 1930. But the “Little Canada” of Winooski held on to its French Canadian heritage. And you can still find it today, if you know where to look.

If you live in the area, you may know Winooski best for its sometimes harrowing traffic circle, which is right in the center of downtown.

Nearby are the Winooski Falls. They were the power source for the mills worked by many French Canadian immigrants, including Rita Martel’s parents.

“My mother went to work there at the age of 12,” she says.

Rita is in her 80s. She’s the former president of the Winooski Historical Society and she remembers the almost comical lengths to which her family would go to keep their jobs.

“My grandmother would dress them to look more mature than their age, but then they would get caught and they would get fired,” Rita says. “Then grandmother would redesign their style … and down they go and get rehired.”

Rita says the mills created a tight-knit community.

“It was a neighborhood in itself. People supported one another,” Rita remembers. “They had a lot of conflicts, but they were able to iron it out and discuss it.”

The mills closed in the 1950s. The remaining mill buildings now house condos, offices and restaurants. But for decades, they were the economic engine behind a bustling French Canadian community. A central part of that community was St. Francis Xavier Church. It’s up the hill from downtown.

Outside that church, we met two local history buffs, Joe Perron and Kim Chase. Kim is the daughter of Claire Chase. Joe is the new president of the local historical society, and he also grew up in Winooski.

Kim and Joe point out that Winooski was not exclusively French-Canadian. There were also families of Polish, Lebanese, Italian, Irish and Syrian descent. Kim and Joe don’t have the exact numbers, but of all those groups, French Canadians were the largest — and St. Francis church was built through many small donations from working-class French Canadian families.

Joe looks up at the church, a tall, red brick structure with two steeples topped with aging copper, and points out some details.

“Do you see where the louvered parts are? Each one of them has a little Canadian maple leaf on it,” he says.

St. Francis parish was established in 1868 as many new families arrived from Quebec. Joe and Kim say, given the prominence of the Catholic Church in Quebec at that time, it was crucial to establish a French parish with French-speaking priests.

“It was not only worshipping in their native language, but it was also to be able to receive the sacraments, Joe says. “So if they were to go … to the Sacrament of Reconciliation — confession — that would be important to have a French speaking priest. But also marriages, baptisms, funerals, all of the social events that are centered around the church.”

The sanctuary is lined by colorful frescos and intricate stained glass. Joe says this served as a sort of beacon back to Quebec.

“People who had established themselves in Winooski would tell relatives in Canada, ‘Well hey, it's not so bad here.’” And this was one of the ways that they could make it appealing, he says. “We have a beautiful French parish here where you can come and worship you don't have to sacrifice all of your culture by coming here.”

Next door to the church is another landmark of French Canadian Winooski: St. Francis Xavier School. It was founded in 1862, and for many years, it was run by the Sisters of Providence. Their former convent is across the street.

“The French speaking population of Winooski thought it was more important to have a school built before they had a church built,” Joe says, “because if they had a school they could preserve the language.”

According to Tom Devarney, who went to St. Francis starting in 1946, half of every school day was taught in English, half the day in French. As Tom tells it, into the 1960s, school subjects were pretty evenly divided.

“The French side was catechism, bible history, art, French grammar, French literature, some math,” he says. “English was geography, history, English literature, science… so it was like, you got two parts of your psyche. This is this and this is that.”

Sue Valley grew up in Winooski and went to St. Francis around the same time as Tom. She also spoke French at home, but in a dialect her teachers didn’t like.

“I'd get my hands smacked if I said mweh in plaats van moi, for example,” Sue says. “But then when I get to high school with the Irish nuns, I got thrown out of French class. I was fooling around and so I was told, ‘What would you like?’ I said, ‘Give me Spanish!’ And so I ended up majoring in Spanish and teaching French and Spanish for 30 years.”

Back outside St. Francis School, Kim Chase says having bilingual classes not only preserved French it also helped older generations who didn’t speak English.

“My grandmother did not speak any English and was illiterate so that, you know, that was important in that she had to kind of try to learn English by pretending to help her kids with their homework,” she says.

But like we heard before from Kim’s mother Claire, English fluency wasn’t really necessary in Winooski.

“The French Canadians had their own bubble, Kim says. “I mean, it was very much self-sufficient.”

Joe Perron adds it really wasn’t the French Canadians that had to learn a new language.

“A lot of the English speakers in Winooski had to learn French if they wanted to be successful in business … I think it prompted some bilingualism on the part of the so-called Yankees as well.”

But not all so-called Yankees were so open-minded.

According to our question-asker Francis Tenney, his grandmother Doris Leclair, a first-generation Vermonter who grew up in St. Albans, was told not to speak French at home.

“And the reason she was not to speak French in her own house was because with the French dialect, they would treat her differently than they would with somebody that spoke with an English accent,” Francis says.

Francis, who lives in Northfield, wanted to know more about the discrimination that some French Canadians faced in Vermont, and why it isn’t talked about more.

“It’s just been swept under the rug,” he says. “You know, I don’t want to — what happened in the past I can’t change, but it’s like, c’mon guys, we’ve all got skeletons in the closet, and it’s time that we let things go as long as we’re not still going in that bad direction.”

Another interview conducted by the Vermont Folklife Center speaks to the difficulties of being a Franco American in Vermont. “Where to be begin?” Martha Pellerin said with a laugh, when talking to the late, great folklorist Greg Sharrow in 1997.

(Side note: Martha was a collector of Franco-American song and a musician herself. She was a member of Jeter le Pont, one of the bands we’re feature in this month’s episode. You can listen above.)

Martha grew up in Barre, and hearing to her talk about her childhood, you get the sense that Francis’ grandmother Doris would have been able to relate.

This quote has been edited for length:

“To be a first-generation Franco-American, basically you deal with most of your life lots of cultural conflicts that, before you're 20, when you're in high school even, 16-, 15-years-old, you're pretty burned out because you're continuously given mixed messages. In graded school you're told not to speak French. You get to high school and you have to take a second language, and suddenly it's important to know French? And you've almost lost all your French already because you've tried so hard to do right, to do the right thing. Then you get into high school and they're like, ‘You should take French.’ And then you get into French class and you figure you're going to get an easy A and you come out with a D because they don't like the way you speak French. So no matter what, it's always a situation where you always feel inadequate. You never quite feel like you got it all together. And I'm sure that's the same with lots of first-generation ethnic anybody. I'm sure it's not just an experience that Francos had.”

Martha was aware of the universality of her experience — that difficult back and forth between two cultures. And because French Canadians and Franco-Americans were minorities in Vermont, they were also subjected to more organized discrimination. Professor Susan Ouellette talks us through two forms that it took.

You might think of the KKK as a group that only targets African-Americans. But historically, it was against a whole range of minorities, including Catholics.

“And it's the anti-Catholic language that really affected French Canadians because they were Catholic,” Susan says.

Susan says it established a presence — albeit a short one — in the Green Mountain State. (Though it’s important to note that there is still some Klan activity in modern-day Vermont.)

The KKK arrived in Vermont in the 1920s and began trying to recruit people.

“Vermonters are, generally speaking, I think they’re really torn,” Susan says of that time. “There are people who begin to be attracted to the message of the Klan, which at that point is very xenophobic. The anti African-American aspect of it is less of an issue here because there aren't large populations of black folks. And so it's the anti-Catholic, anti-Jewish aspect of the Klan that really appeals. But there's also people who are very stridently opposed.”

A scholar named Mark Paul Richard writes about this in his book, Not a Catholic Nation: The Ku Klux Klan Confronts New England in the 1920s. Mark didn’t want to be interviewed for this episode, but his book is really interesting. He digs up all newspaper editorials roasting the Klan for things like bigotry and lawlessness. That said, the group did have a foothold in the state, and hoods were donned and crosses burned. In July of 1924, there was a cross-burning at the Catholic cemetery in Montpelier. Frances Emmons Carver was a young girl at the time. Here’s what she wrote about it years later:

The KKK was also officially opposed to drinking, so their reputation in the state took a hit when, in 1924, a group of Klansmen got drunk and broke into a cathedral in Burlington. You can read all about it in Mark’s book. Susan knows the story, too.

“Eventually, these guys were caught and prosecuted. And I think that it really made it clear to a lot of Vermonters that the Klan really wasn't an organization that was about sobriety and purity and so on,” she says. “And basically, by 1925, 1926, it's not a vibrant organization.”

However, at around the same time, a second form of persecution came along that targeted minorities in Vermont.

The Eugenics Movement

“The eugenics movement was a far more subtle and perhaps more damaging kind of wave of misplaced pseudoscience, I guess is the way I would describe it,” Susan says.

This is something that another question-asker, Diane Alberts of Rutland, asked us about. Diane wasn’t able to talk to us for this episode, but in any case: That pseudoscience was championed by a University of Vermont zoology professor named Henry F. Perkins.

“And so the idea was, you didn't want people who were considered to be ‘substandard’ people to reproduce,” Susan says, “because then that would diminish the vigor among American people.”

We’ve covered this disturbing history in a previous episode, about the Abenaki Native Americans. They were persecuted — along with poor people and the so-called “feebleminded.” People who were considered marginal were sterilized so they wouldn’t have kids. The idea was to address “degeneracy” and combat poverty.

“There was this idea around, from state leaders, that the cause of these failures in Vermont were due to this incoming foreign weaker element, so to say,” says Mercedes de Guardiola.

Last year, when she was a senior at Dartmouth College, Mercedes wrote her senior thesis on Vermont’s eugenics movement. She talked to Vermont Edition about it, and said that Henry Perkins didn’t actually target French Canadians in the way he did other groups.

“He definitely does in some of his letters say that he doesn’t quite think that they’re the root of this degeneracy,” Mercedes notes.

And even if French Canadians were targeted for sterilizations, Mercedes says, “it’s hard to determine to what extent because a lot of these records from institutions have been lost, and there’s issues with the sterilization records we have now.”

At the very least, Mercedes says French Canadians were subjected to anti-immigrant sentiment — not from the KKK this time, but from people who believed in the purported science of eugenics.

“Most Vermonters, especially state leaders and institutional officials who were supporters of the eugenical movement, were fairly biased against French Canadians like other immigrant groups,” Mercedes says, “kind of again getting back to this ‘foreign weaker element.’”

Mercedes’ full interview with Vermont Edition is definitely worth a listen — especially if you weren’t aware of this history. Susan Ouellette says it’s not exactly a story that gets top billing.

“I think it's not a proud moment in the state's history,” Susan says. “And I think it's one that people would happily forget.”

There’s another reason French Canadians may have been misunderstood or looked down upon by so-called Yankees.

Susan puts it this way: In the mid-20th Century, the definition of success for a white, middle-class Vermonter “would have been: education, maybe white-collar occupation, achieving homeownership, a better life for your children — all of those things would have been really important hallmarks of your success.”

But Susan says for French Canadians, that measure of success was a little different.

“Family, and large family and integrated family was of much, much greater value to them,” she says. “And so one of the reasons why these communities were so vibrant and so interconnected was because of these large families that were figured far more horizontally than vertically.”

And beyond the extended family, Kim Chase says there was a commitment to building institutions for the community.

“I don't think they were flaunting but they certainly were proud of what they could put together,” she says, standing in St. Francis Xavier Church. “French Canadians were criticized for, ‘They never want to get anywhere socially.’ Trying to compare the Yankee mentality of, you know, this social ladder, has nothing to do with French culture. Like for the most part it's, if everybody's fed, we're together and people are getting along, that everything is good.”

Back in Derby Line, Bertha Patenaude pulls out an old school photo from the days when her now-husband Albert was in class with Simone, just east of here, in the town of Holland.

Albert points people out, many of them now deceased.

But new generations are coming up right behind. Bertha and Albert have six kids and 12 grandkids and seven great-grandkids. They babysit their grandson Aden three days a week.

A few years ago, Bertha and Albert sold their family businesses to Aden’s parents, and now Jason and Alison Patenaude run the excavating outfit and Sweet Meadows Maple Products.

They drive down the road to the sugar house, where Jason and a few of his employees and buddies are getting ready to boil sap. His parents take in the scene with pride.

A few more relatives join in the mix, including a son and a great-granddaughter. This is clearly a family operation, and Jason says he’s proud to be carrying it forward.

“A lot of people call it a hobby, but for us it’s more of a way of life,” he says. “It’s something we’ve always done, and we take a lot of pride in making maple syrup.”

Bertha, Albert and Simone say crossing the border into Canada isn’t as easy as it used to be. They say things really changed after 9/11, so they don’t go there as much as they used to. But they also don’t really need to. For the most part, their families are here now.

Abboneer op Brave Little State:

Brave Little State is a production of Vermont Public Radio. We have support from the VPR Innovation Fund, and from VPR members. If you like this show, consider becoming one.

The archival recordings of Claire Chase and Martha Pellerin were used courtesy of the Vermont Folklife Center. To access these and other recordings in the Vermont Folklife Center Archive please visit them at vermontfolklifecenter.org.

Special thanks this month to Andy Kolovos, Madeleine Winterfalcon, Lynn Johnson, Ed McGuire, Scott Wheeler, Ian Drury, Betty Smith, Kari Anderson, Lise Larivee, Emily Corwin and Paul Carnahan.

Our editor is Lynne McCrea and our theme music is by Ty Gibbons. We have engineering support from Chris Albertine. Other music in this episode was used by permission or via a Creative Commons license:


Bekijk de video: 24Kitchen. Hugos Franse uiensoep. Wat Eten We Vandaag? Afl. 73


Opmerkingen:

 1. Schaffer

  Ik vind het zijn schuld.

 2. Palmer

  Mijn excuses dat ik tussenbeide kom, ik zou graag een andere oplossing voorstellen.

 3. Codrin

  Hello, dear users of this blog, who have gathered here for the same purpose as me. Having climbed dozens of sites on similar topics, I decided to opt for this particular blog. I think it is the most competent and useful for people who prefer this topic. I hope to find here a lot of my colleagues and, of course, a lot of informative information. Thanks to everyone who supported me and will support me in the future!

 4. Vincente

  Er zit iets in. Ik ben het met je eens, bedankt voor de uitleg. Zoals altijd is alle ingenieus eenvoudig.

 5. Zologal

  Onvergelijkbare zin)

 6. Lawrence

  Ik feliciteer, dit uitstekende idee is zo ongeveer nodigSchrijf een bericht