Lambert Simnel

Lambert Simnel

Lambert Simnel werd geboren omstreeks 1476. Volgens zijn biograaf, Michael J. Bennett: "Simnel... werd waarschijnlijk geboren in Oxford, de zoon van Thomas Simnel, een timmerman, orgelmaker of schoenmaker. Zijn afkomst is onduidelijk, zelfs in officiële rekeningen; zijn moeder is onbekend en hij kan onwettig zijn geweest. Er is niets bekend over zijn opvoeding." (1)

In februari 1487 verscheen Lambert Simnel in Dublin en beweerde Edward te zijn, graaf van Warwick, zoon en erfgenaam van George Plantagenet, hertog van Clarence, de broer van Edward IV, en de laatste overlevende man van het Huis van York. (2) Polydore Vergil beschreef hem als "een knappe jongeman, en welvarend, niet zonder enige buitengewone waardigheid en gratie van uiterlijk". (3)

Er wordt aangenomen dat John de la Pole, graaf van Lincoln, neef van de Yorkistische koningen, de leider was van de samenzwering. Hij zeilde naar Ierland met meer dan 1.500 Duitse huursoldaten. Met deze bescherming werd Simnel gekroond tot koning Edward VI. Pole en zijn huurlingen, vergezeld door 4.000 Ierse troepen, arriveerden op 4 juni aan de kust van Cumbria en marcheerden door het noorden van Lancashire voordat ze naar het zuiden trokken. Hendrik VII was op de hoogte gehouden van de invasie en zijn leger, waarschijnlijk twee keer zo groot als dat van Polen, trok vanuit Londen naar het noorden. (4)

Henry was goed voorbereid, had zich strategisch gepositioneerd om steun te krijgen, en rukte doelbewust op naar het noorden van Leicester. "In de ochtend van 16 juni staken de rebellen de Trent stroomopwaarts van Newark over en positioneerden zich op de heuvel met uitzicht op de weg van Nottingham. De slag bij Stoke was een scherpe en meedogenloze ontmoeting." (5) Henry's boogschutters hebben het rebellenleger gedecimeerd. De graaf van Lincoln sneuvelde tijdens de slag en Lambert Simnel werd gevangengenomen.

Volgens Polydore Vergilius spaarde Hendrik VII Simnel en stelde hem in dienst, eerst in de bijkeuken en later als valkenier. (6) Jasper Ridley beweert dat dit aantoont dat "Henry VII... geen wraakzuchtige man was, en zijn stijl van regeren was rustig en efficiënt, nooit meer wreedheid of bedrog gebruiken dan nodig was. Toen hij Lambert Simnel gevangen nam, de jonge zoon van een handelaar die de eerste opstand tegen hem leidde en in Dublin tot koning van Engeland werd gekroond, heeft hij hem niet ter dood gebracht, maar als bediende in zijn huishouding in dienst genomen." (7)

Het is niet bekend wanneer Lambert Simnel is overleden.

In februari 1487 was Lambert Simnel in Ierland verschenen en beweerde Edward te zijn, graaf van Warwick, de jonge zoon van Edward IV's broer George, hertog van Clarence.... Earl Lincoln zeilde van Nederland naar Dublin, met zo'n 2000 huurlingen geleverd door Margaretha. Of het nu uit dierbare herinnering was aan de Ierse regering van Richard, hertog van York, wrok over Henry's herstel van de Butler-graven van Ormond, of puur opportunisme, het grootste deel van de Ierse politieke gemeenschap had Simnel als koning erkend. Op 24 mei in Dublin, onder leiding van Gerald Fitzgerald, graaf van Kildare, de Lord deputy die onlangs door Henry in functie werd bevestigd, kroonden ze hem tot Edward VI. Gesteund door enkele duizenden Ierse troepen en Margarets huursoldaten, landden Simnel en zijn beschermheren op 4 juni op Foulney Island aan de kust van Cumbria en marcheerden over het noorden van Lancashire, over de Pennines en snel naar het zuiden, waarbij ze steun kregen van Ricardiaanse die-hards. Henry trok door Leicester naar Nottingham en verzamelde gestaag een groot leger - waarschijnlijk twee keer zo groot als zijn rivalen - uit het gevolg van loyale collega's en huisridders. In East Stoke, bij Newark, op 16 juni, decimeerden Henry's boogschutters de ongepantserde Ierse heffingen, en na hard gevochten te hebben met zijn voorhoede, opnieuw onder Oxford, joegen de rebellen op de vlucht. Hoe compleet zijn overwinning ook was, Henry bracht de volgende vier maanden door met behoedzaam reizen door de Midlands en het noorden, en waagde zich tot aan Newcastle om de loyaliteit van de regio veilig te stellen.

Henry VII... was een buitengewoon slimme man, misschien wel de slimste man die ooit op de Engelse troon heeft gezeten... Het masker dat hij droeg was tot op zekere hoogte opzettelijk onmenselijk. Hij wilde afgelegen en onberekenbaar zijn; hij wilde meer gevreesd dan geliefd worden. Hij kon het zich niet veroorloven vrijgevig te zijn zonder zwak te lijken. Toch was Henry genereus jegens Lambert Simnel en aanvankelijk ook voor Perkin Warbeck, hoewel meedogenloos en meedogenloos genoeg in zijn behandeling van Suffolk (de zoon van de zus van Edward IV), die jarenlang in de gevangenis zat nadat hij in heel Europa was opgejaagd, en van Warwick (zoon van de Yorkist Duke of Clarence), die na veertien jaar in de Tower werd geëxecuteerd.

Hendrik VII... Toen hij Lambert Simnel gevangen nam, de jonge handelszoon die de eerste opstand tegen hem leidde en in Dublin tot koning van Engeland werd gekroond, bracht hij hem niet ter dood, maar nam hem in dienst als bediende in zijn huishouding. Toen hij een tweede en veel gevaarlijkere pretendent, Perkin Warbeck, versloeg en gevangen nam, spaarde hij zijn leven, en pas nadat Warbeck twee keer had geprobeerd te ontsnappen, werd hij geëxecuteerd.

Van de opstanden waarmee Hendrik VII te maken kreeg, waren de meest ernstige die met dynastieke bedoelingen. Het bedrog van Lambert Simnel als de gevangengenomen neef van Edward IV, Edward, graaf van Warwick, hoe exotisch ook, was veel dreigender, omdat het binnen twee jaar na Bosworth plaatsvond. Het bedrog van Perkin Warbeck als de jongste zoon van Edward IV, Richard van York, tijdens de jaren 1490 was gemakkelijker te bevatten, ondanks Schotse en Europese interventie. Simnel werd verslagen tijdens de slag bij Stoke: zijn promotors werden gedood of gevangengezet en de jonge bedrieger werd als dienaar in de koninklijke huishouding opgenomen.

Hendrik VIII (Antwoordcommentaar)

Henry VII: een wijze of slechte heerser? (Antwoordcommentaar)

Hans Holbein en Henry VIII (Antwoordcommentaar)

Het huwelijk van prins Arthur en Catharina van Aragon (Antwoordcommentaar)

Hendrik VIII en Anna van Kleef (Antwoordcommentaar)

Was koningin Catherine Howard schuldig aan verraad? (Antwoordcommentaar)

Anne Boleyn - Religieuze hervormer (Antwoordcommentaar)

Had Anne Boleyn zes vingers aan haar rechterhand? Een studie in katholieke propaganda (Antwoordcommentaar)

Waarom stonden vrouwen vijandig tegenover het huwelijk van Henry VIII met Anne Boleyn? (Antwoordcommentaar)

Catherine Parr en Vrouwenrechten (Antwoordcommentaar)

Vrouwen, politiek en Henry VIII (Antwoordcommentaar)

Kardinaal Thomas Wolsey (Antwoordcommentaar)

Historici en romanschrijvers over Thomas Cromwell (Antwoordcommentaar)

Maarten Luther en Thomas Müntzer (Antwoordcommentaar)

Maarten Luther en Hitlers antisemitisme (Antwoordcommentaar)

Maarten Luther en de Reformatie (Antwoordcommentaar)

Mary Tudor en ketters (Antwoordcommentaar)

Joan Bocher - Anabaptist (Antwoordcommentaar)

Anne Askew – Verbrand op de brandstapel (Antwoordcommentaar)

Elizabeth Barton en Henry VIII (Antwoordcommentaar)

Uitvoering van Margaret Cheyney (Antwoordcommentaar)

Robert Aske (Antwoordcommentaar)

Ontbinding van de kloosters (Antwoordcommentaar)

Bedevaart van Genade (Antwoordcommentaar)

Armoede in Tudor Engeland (Antwoordcommentaar)

Waarom trouwde koningin Elizabeth niet? (Antwoordcommentaar)

Francis Walsingham - Codes & Codebreaking (Antwoordcommentaar)

Codes en het breken van codes (Antwoordcommentaar)

Sir Thomas More: Heilige of zondaar? (Antwoordcommentaar)

Hans Holbein's kunst en religieuze propaganda (antwoordcommentaar)

1517 May Day Riots: hoe weten historici wat er is gebeurd? (Antwoordcommentaar)

(1) Michael J. Bennett, Lambert Simnel: Oxford Dictionary of National Biography (2004-2014)

(2) Roger Lockyer, Tudor en Stuart Britain (1985) pagina 1

(3) Polydore Vergilius, Engelse geschiedenis (c.1530) pagina 74

(4) S.J. Gunn, Henry VII: Oxford Dictionary of National Biography (2004-2014)

(5) Michael J. Bennett, Lambert Simnel: Oxford Dictionary of National Biography (2004-2014)

(6) Polydore Vergilius, Engelse geschiedenis (c.1530) pagina 74

(7) Jasper Ridley, Henry de achtste (1984) pagina 32


Hendrik VII, koning van Engeland

Henry Tudor was de minst waarschijnlijke kandidaat om koning van Engeland te worden. Als afstammeling van koning Edward III werd hij geboren uit een tienermoeder uit Lancaster tijdens de precaire tijd in de Engelse geschiedenis die bekend werd als de Wars of the Roses. Uiteindelijk bracht hij veertien jaar door in ballingschap in Bretagne en Frankrijk. Er ontstond chaos toen de Yorkistische koning Richard III zich de troon toe-eigende, waardoor Henry de kans kreeg om een ​​nieuwe dynastie van koningen te stichten.

Henry, geboren op 28 januari 1457, was de zoon van Edmund Tudor, graaf van Richmond, een halfbroer van koning Henry VI. Henry's moeder was Margaret Beaufort, een afstammeling van koning Edward III via zijn zoon John of Gaunt, hertog van Lancaster en zijn liaison met Katherine Swynford. Ten tijde van Henry's geboorte waren er maar weinig afstammelingen van de Lancastrische lijn en Henry VI was een zwakke koning die worstelde om zijn positie op de troon te behouden in het licht van bedreigingen van Richard, hertog van York en zijn zonen die ook afstammelingen waren van Eduard III. De eerste erkende veldslag van de Rozenoorlogen vond plaats twee jaar voordat Henry werd geboren.

Lady Margaret Beaufort, de moeder van Henry VII in gebed uit de National Portrait Gallery (Afbeelding in het publieke domein)

Henry's vader was slechts twee maanden voor zijn geboorte overleden en zijn moeder was toen pas dertien. Ze zocht de bescherming van Jasper, de broer van haar man, totdat ze een geschikte man vond om te trouwen. Henry groeide op met zijn moeder totdat koning Edward IV Henry VI omverwierp en de jonge Henry onder de voogdij plaatste van de Yorkist William, Lord Herbert. Lord Herbert en zijn vrouw behandelden Henry goed terwijl hij in hun huishouden was in Raglan Castle in Wales en hij kreeg een goede opleiding en training in boogschieten. Lord Herbert was van plan om Henry te trouwen met zijn oudste dochter.

Toen Herbert in 1469 stierf in de strijd, bleef Henry bij Lady Herbert. Koning Henry VI keerde terug naar de troon van 1470-71 en Henry's familie was weer in het voordeel. Henry was bij zijn oom Jasper toen Edward IV in 1471 de troon heroverde. De koning belegerde het huis van Jasper, Pembroke Castle, toen Jasper en Henry een gewaagde ontsnapping maakten en op weg waren naar Frankrijk. Stormachtig weer blies hen uit hun koers en ze landden in Bretagne waar hertog Francis II hen asiel aanbood. Onder druk van Edward IV werden de mannen onder deftig huisarrest gehouden en brachten ze tijd door in verschillende kastelen in Bretagne.

Chateau Josselin in de Loire-vallei in Frankrijk, waar Henry en Jasper Tudor een deel van hun ballingschap doorbrachten (copyright van de foto van The Freelance History Writer)

Door de jaren heen zochten Edward IV en koning Lodewijk XI van Frankrijk de voogdij over Hendrik en Jasper en slaagden er bijna in hen gevangen te nemen. Maar hertog Francis hield ze veilig. Henry's moeder werkte samen met koning Edward om de terugkeer van Henry naar Engeland, de opvolging van haar landgoederen en het herstel van de titels en inkomsten van zijn vader te regelen. Een huwelijk met de oudste dochter van koning Edward, Elizabeth, werd ook besproken en de regelingen waren in een vergevorderde staat toen Edward IV in april 1483 onverwachts stierf.

Koning Edwards broer Richard, hertog van Gloucester, nam de troon over van Edwards aangewezen opvolger, zijn zoon Edward. Toen werd aangenomen dat koning Edward V en zijn broer Richard in de herfst van 1483 werden vermoord in de Tower of London, bestond de mogelijkheid dat Henry Tudor de troon zou claimen vanwege het gebrek aan levende directe Lancastrische erfgenamen. Henry's moeder en andere tegenstanders van Richard III, waaronder de weduwe koningin Elizabeth Woodville, begonnen plannen te smeden om Henry op de troon te zetten en zijn huwelijk met prinses Elizabeth te voltooien. Henry had troepen bijeengebracht en zou naar Engeland varen om zich bij de rebellen te voegen, maar werd gedwarsboomd door slecht weer. Richard onderdrukte de daaropvolgende opstand, maar veel van de rebellen verlieten Engeland en voegden zich bij Henry in Bretagne. Op eerste kerstdag zwoer Henry in de kathedraal van Vannes dat hij met Elizabeth van York zou trouwen en vrede beloofde en een einde zou maken aan het conflict in Engeland.

In de herfst van 1484 dreigde Henry te worden gevangengenomen en naar Engeland te worden verhandeld in ruil voor boogschutters om Bretagne te helpen in de strijd tegen Frankrijk. Henry was gewaarschuwd en vluchtte over de grens naar het Franse hof. Hij werd daar verwelkomd en reisde met de entourage van de koning mee. John de Vere, graaf van Oxford, voegde zich bij hem en breidde de rangen uit van mannen die Henry steunden en versterkten zijn bod op de Engelse troon. De zus van koning Karel VIII, Anne de Beaujeu, die optrad als zijn regent, zag een kans om Richard III uit te dagen en gaf Hendrik geld, troepen en schepen voor een invasie. Begin december waren er brieven verstuurd om vrienden en bondgenoten te zoeken om tegen koning Richard te vechten.

Henry zeilde op 1 augustus 1485 en landde op 8 augustus in Wales. Na een lange mars, waarbij hij onderweg meer hulp verzamelde, ontmoette Henry Richard III in Bosworth. De twee legers gingen de strijd aan en het leek erop dat Richard in het voordeel was. In de bloedige strijd viel Richard Henry en zijn banier aan. Maar William Stanley, zwager van Henry's moeder Margaret, die aan de zijlijn had gewacht om de uitkomst vast te stellen, voegde zich bij het gevecht aan Henry's zijde en Richard werd gedood. In een meest verbazingwekkende gang van zaken was Henry Tudor nu Henry VII, koning van Engeland door het recht van verovering.

Henry werd op het slagveld gekroond met Richards kroon en hij begaf zich langzaam naar het zuiden. Op 3 september kwam hij triomfantelijk Londen binnen. Henry werd op 30 oktober in Westminster Abbey gekroond. De nieuwe koning beloonde zijn aanhangers royaal, vooral zijn oom Jasper, die tot hertog van Bedford werd benoemd. Er waren enkele Yorkisten die bleven vechten, maar de meesten sloten vrede met Henry. Op 18 januari 1486 trouwde Hendrik met Elizabeth van York.

Portret van Elizabeth van York, koningin van Engeland

Beschrijvingen van Henry zeggen dat hij van bovengemiddelde lengte was, sterk, slank en blauwe ogen. Hij zou een stille aanwezigheid en vorstelijke houding hebben gehad. Hij kleedde zich weelderig, hoewel meestal in het zwart. Later in zijn leven werd zijn haar wit en waren zijn tanden aan het rotten. Hij zat een magnifiek en weelderig hof voor, nam deel aan formele kroon-dragende ceremonies en consequente aanrakingen om scrofull-subjecten te genezen, dit alles versterkte zijn majesteit.

Henry betuttelde dichters, kunstenaars van het continent, gebruikte dynastieke insignes op zijn gebouwen, charters en livreien en nam deel aan een programma om verschillende koninklijke residenties te verbeteren. Hij begon met de bouw van de Mariakapel in Westminster Abbey in afwachting van de vestiging van zijn graf daar. Hij verzamelde een groot assortiment prachtige wandtapijten en investeerde duizenden ponden in het verzamelen van juwelen en borden om zijn koninklijke residenties te versieren. Henry hield van gokken, tennissen, schieten met hand- en kruisbogen, jagen en jagen. Hij was duidelijk vroom en gaf geld om kloosters en kerkelijke bouwprojecten op te richten.

Henry was begiftigd met het vertrouwen en de talenten die nodig waren om de uitdaging aan te gaan om een ​​turbulent koninkrijk en een turbulente regering met grote doelgerichtheid te verenigen en te consolideren. Vertrouwend op het regeringsregime dat door zijn Yorkistische voorgangers was ingesteld, bouwde hij een sterke en financieel gezonde regering op die de veiligheid en welvaart van zijn rijk waarborgde. Door degenen te belonen die hem hadden geholpen de troon te winnen en degenen die tegen hem hadden gevochten tot bedaren te brengen, beteugelde hij effectief de onstuimige adel en vestigde hij veiligheid voor zichzelf en zijn dynastie. Hij zocht erkenning en prestige van overzeese vorsten en versterkte zijn positie met zijn eigen onderdanen.

Henry gebruikte het Parlement om zijn beleid te versterken en zijn bevoegdheden als koning uit te breiden. Het Parlement verleende hem de belastingen die hij vroeg, maar hij zorgde ervoor dat hij zijn onderdanen niet te veel belastte en rebellie riskeerde. Onder zijn persoonlijke toezicht verfijnde hij de procedures voor het innen van inkomsten en wees hij de fondsen zo aan zijn regering toe dat de Kroon voor het eerst in vele jaren solvabel werd. De douane-inkomsten werden verhoogd en hij moedigde de handel met Engeland aan door middel van diplomatie en verdragen. Naast het vergroten van de koopvaardij, versterkte Henry de marine.

Er waren slepende overblijfselen van aanhangers van het Yorkistische regime in Engeland. Vanwege de onopgeloste verblijfplaats van de koning Edward V en zijn broer, was het onvermijdelijk dat er pretendenten zouden zijn die de nieuwe Tudor-dynastie zouden steunen en vechten. De meest opvallende van deze pretendenten waren Lambert Simnel en Perkin Warbeck. Simnel werd door enkele van zijn aanhangers in Ierland tot koning Edward gekroond. Na een confrontatie met zijn aanhangers nam Henry Simnel gevangen en behandelde hem eerlijk. Warbeck vormde een veel grotere bedreiging omdat hij internationale steun had. Een andere strijd volgde en Henry overwon opnieuw. Warbeck werd in het begin ook eerlijk behandeld, maar werd later geëxecuteerd toen het politiek opportuun werd. Er waren ook andere opstanden, maar Henry handelde altijd snel om ze te onderdrukken.

Perkin Warbeck, Pretender van de Engelse troon

Het lijkt erop dat Henry en Elizabeth van York een liefdevol huwelijk hadden en samen acht kinderen hadden. De oudste, Arthur, geboren in 1486, zou de titel van Prins van Wales krijgen en trouwde met Catharina van Aragon, dochter van de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella. Het huwelijk zou een van Henry's grootste diplomatieke triomfen zijn. In wat werd beschouwd als een verwoestende slag voor Henry en Elizabeth, stierf Arthur op 2 april 1502.

Dochter Margaret, geboren in november 1489, zou trouwen met James IV, King of Scots. Het volgende kind zou de beruchte Henry VIII zijn, geboren in juni 1491. Een dochter Elizabeth zou iets meer dan drie jaar leven en werd begraven in Westminster Abbey. Mary, geboren in 1496, trouwde met koning Lodewijk XII van Frankrijk. Ze was drie maanden koningin van Frankrijk en eenmaal weduwe trouwde ze met de liefde van haar leven, de beste vriend van haar broer Henry, Charles Brandon.

Koning Hendrik VII en zijn familie. De afbeelding toont alle kinderen van Henry en Elizabeth, zelfs degenen die jong stierven.

Een andere zoon Edward werd geboren in 1498 en stierf jong. Edmund, hertog van Somerset leefde iets meer dan een jaar en zou begraven worden in Westminster Abbey. Een dochter Katherine werd in februari 1503 aan Elizabeth geboren. In een tweede verwoestende slag voor Henry en de Tudor-dynastie stierven Elizabeth en haar pasgeboren dochter in de Tower of London. Henry heeft kosten noch moeite gespaard bij het organiseren van een prachtige begrafenis voor Elizabeth. Henry ging in diepe rouw en rouw en was nooit meer dezelfde nadat hij zijn vrouw verloor.

Presentatiepagina uit de Vaux Passional, Peniarth MS 482D, f. 9r. De verlichte miniatuur toont Henry VII op de troon en op de achtergrond links Margaret Tudor, Mary Tudor en de toekomstige Henry VIII naast een leeg bed in de nasleep van de dood van Elizabeth van York.

Henry zocht gedurende deze tijd een nieuwe vrouw voor zichzelf. Enkele van de vrouwen die in aanmerking kwamen waren Margaretha van Savoye, Regentes der Nederlanden, Joanna, Koningin-weduwe van Napels, Margaretha van Angoulême en zelfs zijn voormalige schoondochter Catharina van Aragon. Er is nooit een huwelijk tot stand gekomen. Filips, hertog van Bourgondië en zijn vrouw Juana, de zus van Catharina van Aragon, werden in januari 1506 onverwachts aan land geblazen in Engeland. Hendrik ontving hen uitbundig. Toen Philip in september van dat jaar stierf, zocht Henry af en toe de hand van Juana tot het einde van zijn regering.

Vanaf 1502 ging Henry's gezondheid achteruit en leed zijn greep op de regering. Zijn gezichtsvermogen begon te falen en schrijven was moeilijk. Op een gegeven moment was hij zo ziek dat de mannen om hem heen over de opvolging spraken, maar hij lijkt hersteld te zijn. Vanaf 1507 zou Henry in het begin van het jaar ziek worden en in de zomer herstellen. In 1508 kreeg hij een aanval van jicht.

Veel van Henry's favoriete raadsleden begonnen tijdens deze latere jaren van zijn regering te sterven, wat leidde tot politieke onzekerheid. Een paar nieuwe mannen sloten zich aan bij de raad die berucht zouden worden omdat ze hun macht gebruikten om geld te onttrekken en treffers door te geven tegen mannen voor politiek en financieel gewin, vermoedelijk op bevel van Henry. De spanningen waren hoog in de binnenste cirkel en de raad van de koning toen hij begin 1509 opnieuw aan zijn ziekte bezweek. Henry had enige tijd voor zijn dood moeite met eten. De ziekte is niet geïdentificeerd, maar is in archieven beschreven als een 'quinsy' en tuberculose.

Beeltenissen van Elizabeth van York en koning Hendrik VII in de Mariakapel van Westminster Abbey

In maart wist de koning dat hij stervende was en maakte zijn testament op de 31e. Hij stierf op 21 april om 23:00 uur. Zijn dood werd twee dagen geheim gehouden en hoewel de raad vol conflicten was, slaagden de mannen erin om goed genoeg bij elkaar te blijven om ervoor te zorgen dat er een vreedzame machtsoverdracht naar Henry's tweede en overlevende zoon Hendrik. De bepalingen van Henry's testament werden uitgevoerd. Er werden grote bedragen uitgegeven aan missen voor zijn ziel en aalmoezen voor de armen. Vanaf 11 mei werden indrukwekkende begrafenisstoeten opgevoerd van Richmond naar St. Paul's Cathedral en vervolgens naar Westminster Abbey, waar hij naast zijn vrouw werd begraven in zijn nieuwe kapel. In 1518 stond de prachtige beeltenis van Hendrik en Elizabeth, ontworpen door Pietro Torrigiano, op zijn plaats. Het blijft een van de eerste grote monumenten van renaissancekunst in Engeland.

Henry had een verguld beeld van zichzelf gepland, geknield in volle wapenrusting met de kroon vast die hij in Bosworth had ontvangen door het oordeel van God. Zijn wil verzocht om dit beeld te plaatsen op de top van het heiligdom van Edward de Belijder bij het hoogaltaar van Westminster Abbey. Het standbeeld is nooit gebouwd.


Woordenboek van Nationale Biografie, 1885-1900/Simnel, Lambert

SIMNEL, LAMBERT (fl. 1487-1525), bedrieger, werd waarschijnlijk geboren omstreeks 1475, de geboortedatum van Edward, graaf van Warwick (1475-1499) [q. v.], van wie hij in 1487 zijn leeftijd verpersoonlijkte, wordt afwisselend gegeven als tien jaar (Rollen van Parl. vi. 397) en vijftien ( Bacon ). Er is gesuggereerd (Opmerkingen en vragen, 1e ser. iii. 390, 506, iv. 212) dat Simnel een bijnaam was die hem, uit het beroep van zijn vader, een bakker was gegeven (‘Simenel’ of ‘Simnel’ = een kleine cake, vgl. Skeat , Etymol. Dictaat.), maar het officiële account (Rollen van Parl. ik. c.) beschreef hem in 1487 als 'one Lambert Symnell, een kind van tien jaar oud, zoon van Thomas Symnell, laat van Oxforde, joynour.' In zijn brief aan de paus van 5 juli 1487 noemt Henry VII hem slechts ' quemdam puerum de illegitimo thoro natum' (Brieven en papieren van Hendrik VII, l. 95, 383). Andere autoriteiten vertegenwoordigen zijn vader als orgelbouwer (Landsd. MEVROUW. 159, geb. 6) en schoenmaker, en de discrepantie tussen de verschillende verslagen suggereert dat zowel de regering als de kroniekschrijvers onwetend waren van zijn werkelijke afkomst.

Volgens Polydore Vergilius (Hist. engels. 1555, pp. 569-74), van wie alle andere verslagen zijn afgeleid, was Lambert 'een knappe jongeman, en welgesteld, niet zonder enige buitengewone waardigheid en gratie van uiterlijk', en ene Richard Simon, een ambitieuze en gewetenloze priester, kwam op het idee om hem voor te doen als een van de prinsen die vermoedelijk door Richard III in de Toren waren vermoord, en daarmee een aartsbisdom voor zichzelf te verwerven. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de Yorkistische leiders, Francis, burggraaf Lovell [q. v.], John De la Pole, graaf van Lincoln [q. v.], en misschien waren de koningin-weduwe, Elizabeth Woodville, in het geheim. Simon nam Lambert mee naar Oxford om hem op te leiden voor de rol, maar eind 1486, na een bericht dat Clarence's zoon, de graaf van Warwick, uit de Tower was ontsnapt, veranderde Simon zijn plan en nam zijn leerling mee naar Ierland, het bolwerk van de Yorkist. oorzaak. Daar verklaarde hij dat Lambert de zoon van Clarence was, wiens leven hij had gered. Gerald Fitzgerald, achtste graaf van Kildare [q. v.], was overtuigd van de echtheid van zijn beweringen, en Sir Thomas Fitzgerald, de Lord Chancellor, en Walter Fitzsimons, aartsbisschop van Dublin, gevolgd door de meeste prelaten en ambtenaren, verklaarden zich in zijn voordeel. Hun enige tegenstander was Octavian de Palatio, aartsbisschop van Armagh. Er werden meteen onderhandelingen geopend met de aanhangers van de Yorkisten in Engeland en in het buitenland. Margaretha van Bourgondië herkende Lambert als haar neef, en de hedendaagse Bourgondische kroniekschrijver Jean Molinet spreekt de hele tijd over hem als graaf van Warwick (chroniques, red. 1828, iii. 151-6). Lovell, toen een banneling aan het Bourgondische hof, stak over naar Ierland, terwijl Margaretha zelf haar schoonzoon Maximiliaan, koning van de Romeinen, overhaalde om de bedrieger te hulp te schieten vijftienhonderd Duitse huurlingen onder Martin Schwartz [q. v.], die op 5 mei in Ierland landde.

Ondertussen hield Hendrik VII op 2 februari 1486–1486 een concilie in Sheen, waar hij besloot de koningin-weduwe in een nonnenklooster op te sluiten. Vervolgens zorgde hij ervoor dat de echte graaf van Warwick door de straten van Londen werd geparadeerd. Deze procedure had geen effect in Ierland, en de graaf van Lincoln, die naar verluidt met de graaf van Warwick had gesproken op zijn enige dag van vrijheid, ging onmiddellijk naar Ierland om de aanspraken van zijn vervalsing te handhaven. Op 24 mei, Pinksterzondag, werd Lambert in de kathedraal van Dublin gekroond als Edward VI, John Payne (NS. 1506) [vr. v.], bisschop van Meath, predikt de preek. Munt werd geslagen en proclamaties uitgegeven in zijn naam. Op 4 juni staken Simon, Lambert en zijn aanhangers over naar Engeland, waar ze landden in de buurt van Furness in Lancashire, waar ze werden vergezeld door Sir Thomas Broughton en andere Yorkisten. Terwijl ze door Yorkshire marcheerden, ontmoetten ze op 16 juni de koninklijke troepen in Stoke, in de buurt van Newark. De daaropvolgende strijd werd drie uur lang koppig uitgevochten, voornamelijk dankzij de moed van Schwartz en zijn Duitsers. Simon en Lambert werden beiden gevangen genomen, de eerste kreeg levenslang, terwijl de laatste minachtend gratie kreeg en, volgens Polydore Vergil, als bijkeuken in de koninklijke keuken en daarna als valkenier tewerkgesteld werd. Vervolgens schijnt hij te zijn overgeplaatst naar Sir Thomas Lovell [q. v.], en hij is ongetwijfeld de 'Lambert Symnell, yeoman' die de begrafenis van Lovell in mei 1525 bijwoonde ('Expenses of the Funeral of Sir Thomas Lovell', Addit. MS. 12462 f. 10 een). Vergil, wiens werk in 1534 werd voltooid, spreekt over hem als nog in leven op het moment dat hij schreef. De Richard Symnell die kanunnik was van St. Osith's, Essex, bij zijn overgave in 1539 (Brieven en papieren van Hendrik VIII, xv. 342), was misschien de zoon van Lambert. Er is geen andere drager van de naam getraceerd.

[De enige eigentijdse verwijzingen naar Lambert komen voor in de Rolls of Parl. vi. 397, 436, in Henry's brief aan Innocent VIII (5 juli 1487 gedrukt in Gairdner's Letters and Papers of Henry VII, i. 95), in Innocent's bull (gedrukt in Wilkins' Concilia, iii. 622, en Rymer, xii. 332), in Andrea's Historia, p. 49, en in Jean Molinet's Chroniques, ed. 1828, iii. 151-6. Deze werden allemaal geschreven na zijn nederlaag, en Polydore Vergil, van wie de latere kroniekschrijvers Hall, Stow, Grafton, Bacon en anderen hun verslag afleidden, was in dienst van Hendrik VII en zou natuurlijk de officiële mening geven, of die nu waar was. of niet. Maar geen enkele serieuze historicus heeft eraan getwijfeld dat Lambert een bedrieger was, zelfs Horace Walpole beschrijft in zijn Historic Doubts zijn bedrog als 'toegegeven' Asgill's Pretender's Declaration, met enkele Memoirs of Two Chevaliers St. George, in the Reign of Henry VII, 1713 (2e editie. 1715), en The History of the Two Impostors, Lambert Simnel en Perkin Warbeck, door WS, 1745, zijn historisch waardeloos. Zie ook Landsd. MEVR. 159, geb. 6 Book of Howth, pp. 188–90 Leland's Collectanea, iv. 208-15 Ware's Annals of Ireland Gilbert's Viceroys, blz. 425-433 Nouvelle Biogr. Ire- van Générale Bagwellland onder de Tudors Gairdner's Henry VII (Twelve English Statesmen Series) en Busch's Engeland onder de Tudors, i. 34–7, 326, wat het beste moderne verslag geeft.]


Tag: Lambert Simnel

Dit bericht is een veel langer stuk geworden dan ik bedoelde, dus houd er alsjeblieft rekening mee!

Toen ik The Survival of the Princes in the Tower schreef, poneerde ik een theorie, een van de vele aangeboden alternatieven. Dit specifieke idee is sindsdien bij mij gegroeid en ik merk dat ik het niet van me af kan schudden. Ik begin mezelf ervan te overtuigen dat de Lambert Simnel-affaire in 1487 nooit een opstand was ten gunste van Edward, graaf van Warwick, zoals de geschiedenis ons leert. Ik denk dat ik zeker weet dat het een opstand was ter ondersteuning van Edward V, de oudste van de Prinsen in de Toren. Klinkt gek? Heb geduld met mij.

Waarom denken we te weten dat de Yorkistische opstand van 1487 Edward, graaf van Warwick bevoordeelde? In werkelijkheid is het gewoon omdat dat het officiële verhaal was van de Tudor-regering. Het maakte de poging tot een grap een rebellie ten gunste van een jongen die aantoonbaar een gevangene in de Toren was, die inderdaad werd geparadeerd in St Paul's voor de massa en (misschien nog belangrijker) de adel om te zien. Er is niets dat het verbindt met Edward V, omdat Henry VII het zich niet kon veroorloven om er te zijn. Interessant is dat er vrijwel niets hedendaags is dat het met Warwick verbindt, althans niet van buiten de regeringskringen, en zelfs binnen de wandelgangen van de macht zijn er intrigerende hints dat niet alles was zoals het lijkt.

Er zijn twee soorten bewijs die het overwegen waard zijn. De eerste is die opgeschreven die afwijkt van de officiële versie van de gebeurtenissen. Het tweede belangrijke aspect van de affaire is de identiteit en het handelen van de betrokkenen. Onderzoek van het eerste oeuvre levert een aantal interessante discrepanties op. The Heralds 'Memoires biedt een verslag van de campagne van Henry VII en de slag bij Stoke Field, waarin de jongen wordt beschreven die na de slag werd gevangengenomen door Robert Bellingham en John werd genoemd.

'En daar werd de lading meegenomen die zijn rebellen King Edwarde noemden (whoos name was in dede John) - door een vaylent en een gentil esquire of the kings howse genaamd Robert Bellingham.'
Heralds' Memoir, E. Cavell, Richard III en Yorkist History Trust, 2009, p117

De rol van herauten op het slagveld, hoewel ze voor een meester werkten, was traditioneel onpartijdig, hun doel was om verslag uit te brengen over de gevechten om de winnaar te bepalen (hoewel het meestal duidelijk was). Deze heraut was een ooggetuige van de voorbereidingen van de koning en van de strijd, en hij meldt dat de jongen die later aan Henry werd afgeleverd, John heette. Was dit een willekeurige jongen die voor het complot sneuvelde, misschien gewillig, als hij daardoor een baan in de koninklijke keukens kreeg? Een ander ding om op te merken uit het verhaal van de heraut, dat door de verschillende beschrijvingen van deze aflevering loopt, is het feit dat de rebellen hun leider King Edward noemden, maar er is nooit een regeringsnummer gegeven. Dit opent de mogelijkheid dat hij werd beweerd koning Edward V te zijn, niet koning Edward VI.

Een regeringsnummer lijkt voor het eerst te verschijnen in de York Books. De stad ontving een brief die begon met 'By the King', maar geen regeringsnummer vermeldde. De brief, waarin om hulp werd gevraagd die werd geweigerd, werd op een bepaald moment in de stadsarchieven getranscribeerd onder een briefje dat het was ontvangen van de bedrieger die beweerde koning Edward VI te zijn (York Civic Records, deel 6, A. Raine, pp20-1). De vraag is, is dit geschreven nadat het officiële verhaal vorm had gekregen? De schrijver van de brief geeft ons geen idee door af te zien van het gebruik van een rijksnummer om zichzelf te beschrijven. Is het mogelijk dat alle verwijzingen naar een regeringsnummer uit het record zijn gewist vanwege de gevolgen die het Henry zou veroorzaken? Zeker, als hij beweerde Edward V te zijn, zou het een veel problematischer incident zijn voor Henry, die getrouwd was met Edward's zus Elizabeth, en wiens opkomst op de troon zwaar had vertrouwd op Yorkisten die hem in een oogwenk zouden verlaten voor Edward V . In de Leland-Hearne-versie van de Heralds' Memoir voelde de transcribent de behoefte om deze eigentijdse passage te veranderen om te beweren dat de naam van de jongen 'indede Lambert was'. Het is daarom gemakkelijk te zien hoe het officiële verhaal gelaagd was over hedendaagse varianten om alternatieve versies te maskeren.

Nog een interessant kenmerk dat uniek is voor de Lambert Simnel-affaire is de kroning die de jongen in Dublin onderging. Er wordt ons verteld dat ze een

‘kroon namen ze het hoofd van Onze-Lieve-Vrouw van Dam af en klapten het op het hoofd van de jongen. De burgemeester van Dublin nam de jongen in zijn armen en droeg hem met grote triomf in processie door de stad. De geestelijkheid ging voorop, de graaf van Kildare, toen gouverneur, toen Walter, aartsbisschop van Dublin en Lord Chancellor en de adel, de Raad en de burgers volgden hem als hun koning.'
https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/ireland/1601-3/pp661-687

Het is duidelijk dat de jongen in Ierland algemeen werd aanvaard, en alleen Waterford bleef trouw aan Henry VII. Ook hier hebben we geen verwijzing naar een regeringsnummer dat zou kunnen helpen de kwestie op te helderen van wie de jongen beweerde te zijn. De handeling van een kroning is echter ongebruikelijk. Perkin Warbeck, die in al zijn jaren beweerde Richard, hertog van York, de jongste van de Princes in the Tower te zijn, onderging nooit zo'n ceremonie. De kritische factor hierbij is dat Edward V al tot koning was uitgeroepen, in 1483 na de dood van zijn vader, maar nooit gekroond was. Een kroning was het ontbrekende stuk van zijn koningschap. Was the ceremony in Dublin meant to fill this hole, or at least plug the gap? In 1216, the young Henry III had been crowned at Gloucester Cathedral because a coronation ceremony was seen as key to firming up his position as king. London was in the hands of the French and rebel barons and was therefore unavailable for the event. He had been forced to borrow a gold circlet from his mother to use as a crown, just as Lambert’s ceremony had used a similar decoration from a statue in a nearby church. The pope had later instructed that Henry should be re-crowned at Westminster by the Archbishop of Canterbury because it was more proper, so there was a precedent for this potential king to have a coronation in Dublin which could then be confirmed at Westminster if his invasion was successful. The very fact of a coronation makes much more sense if it was for Edward V, a proclaimed but uncrowned king than for Edward VI.

Lambert Simnel, carried through Dublin after his coronation

De Heralds’ Memoir account of Robert Bellingham capturing a boy named John who would later become Lambert Simnel – or at least, the account states that this John was the boy the army followed and claimed to be their king – is neither the beginning nor the end of contemporary or near-contemporary confusion about the identity of the nominal leader of this rebellion. We know that Henry VII ordered the burning of all of the records of the Irish Parliament held in 1487, and when Sir Edward Poynings arrived in Ireland shortly after the Lambert Simnel Affair, we cannot know what else was destroyed. Paperwork that might help work out whether the boy claimed to be Edward V or Edward VI is therefore hard to come by and, as with the York Books, when it was written becomes paramount. If it was after the official story took hold, it is bound to say Edward VI. How hard can it be to make ‘V’ become ‘VI’ anyway?

The Annals of Ulster is a chronicle compiled by a contemporary to these events, Cathal Mac Manus Maguire, the Archdeacon of Clogher. He mentions the Lambert Simnel Affair in two passages. The first described the circumstances around the Battle of Bosworth when he wrote that

‘The king of the Saxons, namely, king Richard, was slain in battle and 1500 were slain in that battle and the son of a Welshman, he by whom the battle was given, was made king. And there lived not of the race of the blood royal that time but one young man, who came, on being exiled the year after, to Ireland.’
Annals of Ulster, Vol III, translated by B. Mac Carthy, Dublin, 1895, p299

This would tend to point to Edward, Earl of Warwick if it was believed that the Princes in the Tower were dead, though this is not something the Annals of Ulster does claim. To be fair though, it remains quiet on most Saxon matters that don’t directly impact Ireland. The next passage where this lone son of the House of York is mentioned is in the section covering 1487 and the attempt by Lambert Simnel on Henry VII’s throne.

‘A great fleet of Saxons came to Ireland this year to meet the son of the Duke of York, who was exiled at that time with the earl of Kildare, namely, Gerald, son of Earl Thomas. And there lived not of the race of the blood royal that time but that son of the Duke and he was proclaimed king on the Sunday of the Holy Ghost in the town of Ath-cliath that time. And he went east with the fleet and many of the Irish went with him east, under the brother of the Earl of Kildare, namely, Thomas, son of the Earl and under Edward Plunket, that is, Edward junior.’
Annals of Ulster, Vol III, translated by B. Mac Carthy, Dublin, 1895, pp315-7

This passage is awkward. It still maintains that this scion of the House of York was the last. However, he is described as a son of the Duke of York. If this refers to Warwick, then it must mean a grandson of the Duke of York and is perhaps just a slip. If it does refer to him, it is interesting that the writer describes him being exiled with the Earl of Kildare, because the attainder of Warwick’s father in 1478 expressly charged George with trying to get his son out of the country either to Ireland or Burgundy. It does not state whether he failed or succeeded.

It may also merit consideration that the last Duke of York (assuming this was not a grown son of the (by now, if alive) 13-year-old Richard of Shrewsbury, Duke of York, the younger of the Princes in the Tower, was Edward IV. Why would the writer not refer to Edward IV? As mentioned, the Annals relate little of English affairs, and perhaps it was uncertain whether, under Henry VII, it was acceptable to refer to Yorkist kings. That argument struggles to hold water, though, since the writer has earlier referred to King Richard when discussing the Battle of Bosworth. If the writer uses ‘son of the Duke of York’ to mean a grandson of Richard, 3rd Duke of York, then it might refer to Warwick, Edward V or Richard of Shrewsbury (if the latter two were still alive). If he means a son of the last Duke of York, then he means a son of Edward IV. The reference to the last of the line is strongly suggestive that he means Warwick since he was known (in England at least) to be alive, but that would raise a query about Irish support for Perkin Warbeck. If they believed he was another son of the House of York, then they did not know that all but Warwick were dead. It is possible they meant Edward V, as the last hope of the House of York, unaware of the fates of Richard of Shrewsbury and Edward, Earl of Warwick. One thing that can be taken from these passages in that the writer seems convinced that the boy was who he claimed to be. There is no mention of imposture, of Lambert Simnel or of a boy from Oxford.

In January 1488, the Pope would write to the Irish prelates involved in the coronation to censure them for supporting Lambert. They had

‘adhered to and aided and abetted the enemies and rebels of the said king, and even de facto set up and crowned as king, falsely alleging him to be a son of the late duke of Clarence, a boy of illegitimate birth, whom the said king already had in his hands, thereby committing treason and incurring the said sentences.’
https://www.british-history.ac.uk/cal-papal-registers/brit-ie/vol14/pp305-309

This was clearly after the official story had taken shape. Henry had told on the archbishops of Armagh and Dublin and the bishops of Meath and Kildare in order to have them censured. There are several very interesting slips in this story. In 1526, amongst the Letters and Papers, Foreign and Domestic, Henry VIII is a note on Ireland that deviates from the official version of events. The author is not mentioned, unfortunately, but the briefing is a summary of the state of affairs in Ireland over recent decades. The passage relating to the Lambert Simnel Affair tells the king that

‘Now that the King inherits the titles both of York and Lancaster, he will be better able to look after Ireland. There has been a similar dispute for the rule of Ireland between the Geraldines and the Butlers. The earls of Kildare and Desmond come of one stock, and have always held with the house of York, as was seen in the days of the King’s father, “when an organ-maker’s son (Lambert Simnel), named one of king Edward’s sons, came into Ireland, was by the Geraldines received and crowned king in the city of Dublin, and with him the earl of Kildare’s father sent his brother Thomas with much of his people, who with the earl of Lincoln, Martin Swart and others, gave a field unto the King’s father, where the earl of Kildare’s brother was slain.”’
‘Henry VIII: August 1526, 11-20’, in Letters and Papers, Foreign and Domestic, Henry VIII, Volume 4, 1524-1530, ed. J S Brewer (London, 1875), pp. 1066-1081. British History Online http://www.british-history.ac.uk/letters-papers-hen8/vol4/pp1066-1081 [accessed 24 July 2018]

The interesting fact here is that Lambert Simnel, while naturally portrayed as a fraud, is described as ‘one of king Edward’s sons’. Given that he was crowned, we are consistently told, King Edward, if he was a son of Edward IV, that makes him Edward V. The passage is in quotation marks, but if it refers to another source, that is not given. It is striking that what appears to be a private briefing for Henry VIII on Irish affairs is allowed to refer to Lambert Simnel as a son of Edward IV, not the son of George, Duke of Clarence as the official story under Henry VII insisted. At least in public. Was something else well known in private?

There is another source, far more contemporary, that throws serious doubt on the story Henry VII wanted and needed everyone to believe. It is all the more interesting because it comes from within Tudor circles. Bernard André was a blind friar-poet who acted as tutor to Prince Arthur Tudor and may have gone on to teach the future Henry VIII too. He wrote a life of Henry VII which is generally full of praise for his master, but when it comes to the Lambert Simnel Affair, he appears to utterly ignore the official story.

‘While the cruel murder of King Edward the Fourth’s sons was yet vexing the people, behold another new scheme that seditious men contrived. To cloak their fiction in a lie, they publicly proclaimed with wicked intent that a certain boy born the son of a miller or cobbler was the son of Edward the Fourth. This audacious claim so overcame them that they dreaded neither God nor man as they plotted their evil design against the king. Then, after they had hatched the fraud among themselves, word came back that the second son of Edward had been crowned king in Ireland. When a rumour of this kind had been reported to the king, he shrewdly questioned those messengers about every detail. Specifically, he carefully investigated how the boy was brought there and by whom, where he was educated, where he had lived for such a long time, who his friends were, and many other things of this sort.’
The Life of Henry VII, Bernard André, Translated by Daniel Hobbins, Italica Press, 2011, pp44-5

André has already, by this point, assured his readers that Richard III killed the Princes in the Tower. He sticks to the assertion that Lambert was an imposter, but he clearly states that he was claimed to be ‘the son of Edward the Fourth’. He goes to explain that ‘the second son of Edward had been crowned king in Ireland’, so something does not add up in his account. He seems to be claiming that Lambert Simnel was set up as Richard of Shrewsbury, the second son of Edward IV, yet all other accounts have the boy claiming to be named Edward. Does Andre have the first and second sons mixed up, or is there another scenario emerging in which Lambert was claimed to be Richard of Shrewsbury? This alternative scenario was in circulation as late as 1797, when W. Bristow said that the Irish supported ‘Lambert Simnel (the counterfeit duke of York)’ (The History and Topographical Survey of the County of Kent: Volume 2, W. Bristow from https://www.british-history.ac.uk/survey-kent/vol2/pp184-203). Perhaps this is some confusion with Perkin Warbeck, but what we can take from André’s statement here is that he understood the lad in Ireland was being touted as a son of Edward IV, not of the Duke of Clarence.

The friar does not stop there, though. He continues his account be explaining that

‘Various messengers were sent for a variety of reasons. At last [blank space] was sent across, who claimed that he would easily recognise him if he were who he claimed to be. But the boy had already been tutored with evil cunning by persons who were familiar with the days of Edward, and he very readily answered all the herald’s questions. To make a long story short, through the deceptive tutelage of his advisors, he was finally accepted as Edward’s son by many prudent men, and so strong was this belief that many did not even hesitate to die for him.’
The Life of Henry VII, Bernard André, Translated by Daniel Hobbins, Italica Press, 2011, p45

André here asserts that several messengers were sent to Ireland to find out what was going on. Finally, a herald volunteered to go on the basis that he had known Edward IV and his sons and would recognise the boy if he was who he claimed to be. Already, feeling the need to take such a step confirms that Henry VII cannot have known with any certainty that the sons of Edward IV were dead. Even more astoundingly, the herald returned to inform Henry that the boys had answered every question posed of him, and he did not say he did not recognise the boy, or that his looks made it impossible for him to be a son of Edward IV. In fact, he confirms that ‘he was finally accepted as Edward’s son by man prudent men’.

Frustratingly, André leaves a blank space in his manuscript where the name of the herald was surely meant to appear. It has been suggested that this herald might have been Roger Machado, a man of Portuguese extraction who had served Edward IV and Richard III before going on to work as a herald and ambassador, with no small amount of success, for Henry VII. If it were Machado who made the trip, he would have been well placed to examine the boy’s looks and interrogate his knowledge of Edward IV’s times, his family and the like. Perhaps the most interesting fact about Machado about this episode is that he is known to have kept a house in Southampton. On Simnel Street. So, if we are wondering where that name Lambert Simnel came from, we perhaps have a possible explanation.

Several sources seem to very clearly oppose the official story that the uprising of 1487 was in favour of Edward, Earl of Warwick and instead insist that it was in the name of one of Edward IV’s sons. Given that it is generally accepted that the lad was crowned King Edward, that would make him Edward V, though it remains possible he was in fact crowned Richard IV and was claimed to be the younger of the Princes in the Tower. Clearly this was a severe issue for Henry VII, and I suspect that the name Edward gave them a splendid get-out-of-jail-free card because it allowed them to undermine the attempt by portraying it as a farcical plot in favour of Edward, Earl of Warwick, who was a prisoner in the Tower.

Edward, Earl of Warwick

The other key thing to consider in the events of 1487 are the actions of some of those who might have had a vested interest. In the absence of evidence, which Henry VII would have an interest in suppressing or destroying (we know he destroyed Titulus Regius and the records of the 1487 Irish Parliament – what we don’t know is what else he had destroyed), the actions of these people should be instructive and offer an indication of what they knew, or at least believed. The first of these is Elizabeth Woodville, the widow of Edward IV and mother of the Princes in the Tower. At a council meeting, probably held at Sheen Palace around 3 March 1487, the plot developing in Ireland was on the agenda. Another of the outcomes of this meeting was the removal of all Elizabeth Woodville’s properties, which were granted to her daughter, Henry VII’s wife, Elizabeth of York. Elizabeth Woodville was given a small pension and retired to Bermondsey Abbey. It has long been asserted that this was voluntary and had been planned by the former queen, but there is no real evidence to support that idea, and the timing is indeed suspicious. Many subsequent writers have believed that Elizabeth was being dealt with because she was suspected of involvement in the Lambert Simnel Affair (notably argued against by Henry VII, S.B. Chrimes, Yale University Press, 1999, p76 n3).

If this was true, the question that must be asked is what Elizabeth Woodville stood to gain from backing an attempt to place Edward, Earl of Warwick on the throne. Niks. Helemaal niets. Her daughter was already queen consort and replacing Henry with her deceased husband’s nephew would hardly improve her position. In fact, it has long been claimed (by Mancini amongst others) that Elizabeth Woodville was at least viewed as implicated in George, Duke of Clarence’s fall and execution. She could hardly have hoped to profit by placing his son on the throne when he may well seek revenge upon her. There is only one circumstance in which Elizabeth Woodville’s position would be improved from having a daughter on the throne as queen consort, and that is having a son on the throne as king. Her involvement in a plot in favour of Warwick makes no sense whatsoever. Her suspected support for a scheme in favour of one of her sons with Edward IV makes perfect sense.

The involvement of the Woodville faction, or at least the suspicion of it, is further evinced by the arrest of Thomas Grey, Marquis of Dorset, at the same time as his mother was deprived of her property. Thomas was reportedly placed in the Tower, and when he protested that he had done nothing wrong, he was told that if he were really loyal to Henry VII, then he wouldn’t mind a spell in prison. The anecdotal story is a window into some strange Tudor logic, but also the fear that the broader Woodville faction was involved in the plot. The one thing that doesn’t add up is that Sir Edward Woodville, Elizabeth’s brother, was part of Henry’s army at Stoke Field. He seems to have escaped suspicion, perhaps not believing the story or maybe even ensuring he got there to see the boy for himself.

Another whose actions are hard to comprehend if the plot was in favour of Warwick is John de la Pole, Earl of Lincoln. John was in his mid-twenties by 1487 and was the oldest nephew of Edward IV and Richard III. His mother was their sister, Elizabeth, Duchess of Suffolk. Although his descent was therefore in a female line, the entire claim of the House of York was based on the Mortimer descent in the female line so this cannot have been a bar to his chances of succession. After the death of Richard III’s only legitimate son, Edward of Middleham, it is likely that John would have been considered Richard’s heir presumptive since Warwick was still legally barred from the succession by his father’s attainder. If the Princes in the Tower were dead, and Warwick a prisoner barred from succession, then in 1487, the House of York had a ready-made, adult claimant. John’s younger brothers would go on to claim the throne, interestingly, only after Lambert Simnel had failed and Perkin Warbeck had been executed. The only two people with a better claim to the throne for the House of York in 1487 than John de la Pole were Edward V and Richard of Shrewsbury. They had been re-legitimised by Henry VII so that he could marry their sister, thus handing a dangerously popular and legal claim to those two boys in the process. It has long been suggested that Henry’s willingness to do this demonstrates his understanding that the boys were dead, but it is clear, not least from the Perkin Warbeck Affair, that no one knew this for certain. It is more likely that mounting pressure from Henry’s Yorkist support base, which had won him the throne and was keeping him in government, had to be appeased by the completion of his promised marriage, whatever the fallout might be. Failure to complete it would almost certainly have sparked a rebellion.

John clearly overlooked his own perfectly good and perfectly legal claim in 1487. There was no question that he really was John de la Pole, yet he chose, we are told, to follow a fake boy from Oxford who claimed to be the Earl of Warwick, a boy who was legally barred from the succession. What could possibly have led John (and indeed others – Francis Lovell and Margaret of York, Duchess of Burgundy most significantly) to make that decision? Even if they had succeeded in their invasion and reached the real Warwick in the Tower (if that was the real Warwick – confused yet??), the boy had no natural support or power base to build a kingship on. John actually posed an altogether better option than Warwick. Something made him overlook his own claim, and the only better claim lay with Edward V or Richard, Duke of York.

I have become increasingly convinced that the Lambert Simnel Affair as history has recorded it is a lie. The claim that Edward, Earl of Warwick was claimed to be the figurehead by the rebels cannot be evidenced, and even Tudor sources point to a claim that he was one or other of the Princes in the Tower. I suspect that the invasion was in favour of, and was perhaps led by, Edward V, who would have been 16 years old by early 1487. The use of the name Edward was seized upon by the fledgeling Tudor government to make a mockery of the plot by claiming that it favoured Edward, Earl of Warwick, a boy who was barred from the succession, had no personal support and was demonstrably a prisoner in the Tower of London. It was a clever sleight of hand that has stuck well. I suspect that the coronation in Dublin was seen as a missing piece of the jigsaw of Edward V’s kingship. Much like Henry III’s, it was a temporary stopgap to give credence to his planned invasion and could be confirmed later at Westminster Abbey. Messengers sent to Ireland, according to André, reported back that the lad was a son of Edward IV, and that fact makes sense of the suspected involvement of Elizabeth Woodville and her son Thomas Grey. It also accounts for John de la Pole setting aside his own claim and backing this plan.

The herald’s report from the Battle of Stoke Field that a boy named John was captured might well be accurate. Why would a herald lie and undermine his office to oppose the official version of events? Even if this is accepted, it leaves several questions unanswered (and unanswerable). Was the ‘John’ taken at the battle really the figurehead of this invasion or a boy amongst the army or its train who made a convenient ‘Lambert’ for Henry? If he was really Edward V or Richard of Shrewsbury, was he the same person then placed in the royal kitchens? That would seem unlikely, but he could have been switched with another boy, glad of the security of a job in royal service. Edward or Richard might then have been found a new, secret identity, or killed. The figurehead of the invasion might have been killed amidst the slaughter of Stoke Field, an outcome that would have worked for Henry if he was one of the Princes, and he had a boy to pass off as Lambert. Alternatively, this figurehead may have escaped. Adrien de But claims he was whisked to Calais and onto the continent to safety by Edmund de la Pole, younger brother of John. Did he slip into obscurity, or re-emerge a few years later as Perkin Warbeck?

De Book of Howth, a record of one of the Irish families prominent at the time (though the surviving manuscript copy belonged to the contemporary Lord’s grandson, so precisely when it was compiled is not clear) and it too offers an interesting insight into the aftermath of Stoke Field. In 1489, Henry VII hosted the Irish nobility at a feast in London designed to reassert his authority and improve relations with Ireland. It is here that the Book of Howth credits Henry with the famous quip that ‘My Masters of Ireland, you will crown apes at length’ as a jab at their willingness to use an imposter against him. The passage also refers to an incident during the feast, meant by Henry as a joke, but which may have backfired.

‘This same day at dinner, whereas these Lords of Ireland was at Court, a gentleman came where as they was at dinner, and told them that their new King Lambarte Symenell brought them wine to drink, and drank to them all. None would have taken the cup out of his hands, but bade the great Devil of Hell him take before that ever they saw him.’
reproduced in The Dublin King, J. Ashdown-Hill, The History Press, 2015, p156

The implication that can be drawn from the passage is that the Irish lords had to be told that the person serving their wine to them was the boy whose coronation most of them had attended two years earlier. No one had recognised the lad, presumably the one taken prisoner at Stoke Field – perhaps Robert Bellingham’s John – as the boy crowned in Ireland. Did they feign not to recognise him? Did the servant drift around the room utterly unnoticed? Or did Henry’s prank backfire when it became apparent that this was not the boy they had lauded as their king? Perhaps Henry knew he was not, but wanted to force the Irish lords to acknowledge that their plot had failed and was over.

After writing a book about the Princes in the Tower, the most commonly asked question has been what I think happened to them both. I have always tended to believe Perkin Warbeck could really have been Richard of Shrewsbury, and nothing in researching the book has altered that belief, though obviously it cannot yet be proven either way definitively. The Lambert Simnel Affair has tended to slip by as a joke, and I wonder whether that wasn’t the very design of the Tudor government. If pressed, I would suggest now that the Lambert Simnel Affair was an uprising in favour of one of the Princes in the Tower, most likely a 16-year-old Edward V. I accept that it remains beyond proof, but I think it is a worthy addition to discussions of what might have happened.

King Edward V


Featured Books

Een American widow&rsquos account of her travels in Ireland in 1844&ndash45 on the eve of the Great Famine:

Sailing from New York, she set out to determine the condition of the Irish poor and discover why so many were emigrating to her home country.

Mrs Nicholson&rsquos recollections of her tour among the peasantry are still revealing en gripping vandaag.

The author returned to Ireland in 1847&ndash49 to help with famine relief and recorded those experiences in the rather harrowing:

Annals of the Famine in Ireland is Asenath Nicholson's sequel to Ireland's Welcome to the Stranger. The undaunted American widow returned to Ireland in the midst of the Great Famine and helped organise relief for the destitute and hungry. Her account is niet a history of the famine, but personal eyewitness testimony to the suffering it caused. For that reason, it conveys the reality of the calamity in a much more telling way. The book is also available in Kindle.

The Ocean Plague: or, A Voyage to Quebec in an Irish Emigrant Vessel is based upon the diary of Robert Whyte who, in 1847, crossed the Atlantic from Dublin to Quebec in an Irish emigrant ship. His account of the journey provides invaluable eyewitness testimony to the trauma en tragedie that many emigrants had to face en route to their new lives in Canada en Amerika. The book is also available in Kindle.

The Scotch-Irish in America tells the story of how the hardy breed of men and women, who in America came to be known as the &lsquoScotch-Irish&rsquo, was forged in the north of Ireland during the seventeenth century. It relates the circumstances under which the great exodus to the New World began, the trials and tribulations faced by these tough American pioneers and the enduring influence they came to exert on the politics, education and religion of the country.


The last battle of the Wars of the Roses

With Richard III dead at Bosworth and the first Tudor king, Henry VII, on the throne, the Earl of Lincoln led an army of mercenaries recruited from Europe, and brought with him a young boy he claimed was Edward, Earl of Warwick, the rightful heir to the throne.

Henry Tudor's claim to England's throne was tenuous, and the Yorkists hoped to gain support for their man.

But the supposed Earl of Warwick was an imposter called Lambert Simnel, used as a pawn by Lincoln and his allies.

Simnel had been spotted by a Yorkist-supporting Oxford priest who took the boy to Ireland, where support for the House of York was strong, and Simnel was crowned at Dublin as King Edward VI.

The Earl of Lincoln brought the new ‘king’ back to England with 2,000 German mercenaries, and the Yorkist army grew to around 8,000 as they picked up supporters in England. But the army was poorly equipped and much smaller than the Tudor force.

Henry's men killed many of the Yorkist commanders, including the Earl of Lincoln, and the troops fled towards the River Trent. Many were chased down and slain as the ground dropped down to the river, in an area that became known as The Red Gutter.

With the Yorkists finally defeated, King Henry showed leniency to Lambert Simnel and gave him a job in the royal kitchen. He later progressed to the role of falconer and enjoyed a modest career.

Although less famous, Stoke Field saw more combatants than Bosworth, which had taken place two years earlier, and there were many more casualties, with sources claiming there were 7,000 killed.

The battle marked the end of the House of York’s claim to England’s throne and the final shot in the decade's-long Wars of the Roses.

The Tudors would rule England for another 125 years.

Wil meer weten? Explore our Wars of the Roses tours, focusing on the battle of the North with Julian Humphrys, and the events at Northampton and Bosworth, with Mike Ingram.


Punishments for the Pretenders

In fifteenth century England, following the War of the Roses, two “pretenders” challenged the newly-crowned Henry VII for the English throne: Lambert Simnel and Perkin Warbeck. These men posed as Edward Plantagenet, 17th Earl of Warwick, and Richard of Shrewsbury, Duke of York, respectively. Both Edward and Richard were legitimate heirs to the crown, whose power intrigued Simnel and Warbeck. [1] Ian Arthurson notes that it is not clear what happened later in their lives, but we do know that Simnel and Warbeck were not treated as brutally as other traitors by the Tudor dynasty. The men were initially made servants, and then continued on to have their own careers. Thus, the questions remains: Why, after having pretended to be of royal blood and challenging Henry VII, were Lambert Simnel and Perkin Warbeck not put to death? Pretending to be legitimate heirs to the royal crown would appear a form of treason. So, why were they only made into servants and not put to death for their wrongdoings? Lees verder &rarrAdvertising Disclosure - To help meet costs, we run advertisements across our site, including affiliate links to 3rd party retailers. A small portion of any purchases from these sites goes directly toward funding and supporting Totally Timelines.


English Historical Fiction Authors

One of the most intriguing and confusing stories I read about the possible survival of the Princes in the Tower comes from Bernard Andre, the blind French friar-poet who would act as tutor to Prince Arthur Tudor and possibly to Henry VIII too. It epitomises the lack of conviction that runs through almost all of the contemporary and near-contemporary sources about the precise fate of the sons of Edward IV.

When writing about the Lambert Simnel Affair of 1487, two years into Henry VII’s reign, André provides an account that is quite shocking, yet which just might make sense of the whole muddled business. Andre begins his explanation of the events by describing how ‘the cruel murder of King Edward the Fourth’s sons was yet vexing the people’. On the surface, this is an explicit assertion that both of the boys were dead and is presumably meant to be understood to implicate Richard III. He had earlier written of Richard that ‘After the tyrant, safe in his London stronghold, slew the lords he knew were faithful to his brother, he ordered that his unprotected nephews secretly be dispatched with the sword.’ Referring to news that a coronation of this supposed King Edward of the House of York had taken place in Dublin, André does not refer to the boy as Edward, Earl of Warwick, as the official Tudor version of events has it. The poet specifically states that ‘word came back that the second son of Edward had been crowned king in Ireland’. This second son would have been Richard, Duke of York, yet everywhere else it is made clear that the boy was named Edward. If he was a son of Edward IV named Edward, then he can only have been claiming to be Edward V.

The story doesn’t end there. André continues to describe the questioning of numerous messengers sent to Ireland to discover the boy's identity. Eventually, one person was sent to conclusively answer the question of who this boy really was. André has frustratingly left a blank space where the name should be, but it is possible it was Roger Machado, a herald trusted by both Edward IV and Henry VII. Whoever he was, André tells us that he ‘claimed that he would easily recognise him if he were who he claimed to be’. On this man’s return, André laments that ‘the boy had already been tutored with evil cunning by persons who were familiar with the days of Edward, and he readily answered all the herald’s questions’. So, we are told, a herald who knew Edward IV’s sons was sent to identify the boy in Dublin and returned unable to say he wasn’t Edward IV’s son. He didn’t say that the lad looked nothing like either of the princes. All he could say was that all of his questions were answered satisfactorily, a shocking development that André put down to quick and clever trickery.

In summing up, André confirms that ‘To make a long story short, through the deceptive tutelage of his advisors, he was finally accepted as Edward’s son by many prudent men, and so strong was this belief that many did not even hesitate to die for him’. André does not describe this boy as claiming to be Edward, Earl of Warwick, son of George, Duke of Clarence, but as claiming to be a son of Edward IV named Edward. It’s a brief passage, but it rings so many alarm bells. What if the whole story of an Oxford boy named Lambert Simnel impersonating Edward, Earl of Warwick was a smokescreen? Henry had an Edward, an heir of the House of York, in his custody, so putting out that the boy in Ireland was claiming to be someone imprisoned in the Tower would undermine his attempts to unseat Henry. Warwick was produced at St Paul’s for questioning by former members of the Yorkist court to prove that he really was a prisoner. What if that story was a pretence to whip support from beneath the boy in Ireland by painting his claims as a demonstrable lie, a joke even?

If we allow for a moment that the boy in Dublin might have been claiming to be Edward V, it makes sense of many other snippets of detail. Polydore Vergil, writing twenty years later, described the boy in Ireland as seeking to restore or re-establish himself, using the Latin verb ‘restituere’ to define his efforts. It would be an odd word to apply to Warwick, who had never held the throne in order to be able to restore himself to it. Given Edward V’s lack of a coronation, the desire to crown him in Dublin might also be significant. There is open confusion about the age of the boy later captured at the Battle of Stoke Field, and one account contained within The Heralds’ Memoir refers to the capture of the boy by Robert Bellingham and gives his name as John. Adrien de But even claimed that the boy escaped the field and was taken to Calais by Edmund de la Pole, then Earl of Suffolk, though de But does identify the boy as the ‘young Duke of Clarence’, referring to Warwick’s father’s title.

There are other interesting connections too. The sudden fall from grace of Elizabeth Woodville and the arrest of Thomas Grey, for example. The official Tudor version of the dowager queen’s removal from public life and her loss of her property was Henry’s outrage that she had endangered her daughters, including his wife, by releasing them to Richard III in 1484. Odd to become so suddenly scandalised three years after the fact and over a year into his own reign. Thomas Grey was supposedly told that if he really were loyal to Henry, then he wouldn’t mind a spell in the Tower to prove it. The timing of both events is highly suggestive that it was related to the emergence of the threat in Ireland. Elizabeth Woodville and Thomas Grey would have absolutely nothing to gain by supporting Edward, Earl of Warwick. Elizabeth was implicated in Warwick’s father’s fall and execution. If anything, placing him on the throne would make the Woodville position weaker. The only thing that can have been preferable to her daughter on the throne beside Henry VII for Elizabeth Woodville would have been one of her sons on it.

John de la Pole’s involvement is equally hard to fathom if the Lambert Simnel Affair had been a plot to place Warwick on the throne. Contrary to what has become popular opinion, Richard III never appointed an heir after the death of his only legitimate son in 1484. Some have claimed Warwick was designated heir, whilst other identify John, Earl of Lincoln as receiving that honour. Some even believe Warwick was initially appointed only to be replaced by Lincoln. None of these is true. Richard III left no instruction regarding who should succeed him, not least because he was planning to remarry and would have hoped for another son and heir. Lincoln would, by most measures, have been Richard III’s heir presumptive until a son arrived to replace him. Warwick was a male line descendant of the House of York, but his father’s attainder legally barred him from the succession. Undoing that impediment would create the sticky and awkward question of his senior claim that Richard himself possessed.

Lincoln therefore held his own claim, senior to that of Warwick, which he appears to have ignored. With Henry VII’s removal of Titulus Regius from the statute books, the illegitimacy of Edward IV’s children was reversed. If one or both were still alive, his sons would now possess the most convincing legitimate claim to the throne for the House of York. Warwick had no affinity of his own, having been orphaned at a young age and kept away from any kind of power as a child. Lincoln didn’t really have a swell of support, but he had a legitimate claim unhampered by attainder. The only Yorkist claim better than Lincoln’s was that of the sons of Edward IV. If Lincoln overlooked his own suit in 1487, it only makes sense that he did so for one of the Princes in the Tower.

The fate of the Princes in the Tower ultimately remains a mystery. However, it is a mystery clouded by later Tudor writers and by the unquestioning acceptance of what they wrote. Returning to the source material is critical to stripping away these layers of myth and misdirection, and in this case, it throws up some interesting questions. If you think about it with an open mind and push aside your preconceptions, the Lambert Simnel Affair makes an awful lot more sense as an uprising in favour of Edward V than it does as an attempt to place an imposter Earl of Warwick on the throne. Of course, Henry VII had a vested interest in denying the continued existence of two boys with a better and more popular claim to his crown than he had. Maybe that’s why he ordered that all of the records of the Irish Parliament held in 1487 should be burned. Maybe they referred to something he could never afford to have see the light of day. Maybe they referred to an attempt to return King Edward V to the throne of England. Maybe Henry VII has succeeded in pulling the wool over the eyes of history.

Pictures Copyright Matt Lewis

Matthew Lewis is de auteur van The Survival of the Princes in the Tower published by The History Press and available from Amazon and other outlets.


Supremacy and Survival: The English Reformation


History Today shares this post about the history of the Simnel Cake, a lighter fruit cake enjoyed either on Laetare Sunday as a break from the Lenten fast or at Easter. Alexander Lee cites the tradition as described by Elizabeth Gaskell, novelist and biographer of Charlotte Bronte, as she grew up in Cheshire after her mother's death:

Writing to her friend, the poet Mary Howitt, on 18 August 1838, she recalled with delight the local festivals she had enjoyed as a girl. There was ‘Lifting Monday’ and ‘Lifting Tuesday’, when the village girls would burst into houses and lift the menfolk into the air until they were given a gift. Then there were the May Day celebrations, when the streets were decorated with coloured sand and branches were hung above everyone’s doors. But by far the tastiest time of year was mid-Lent Sunday – also known as Laetare or Mothering Sunday. For then, Elizabeth explained:


Bekijk de video: Lambert Simnel Amazing Tudors 5